Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2018 роціМасові науково-практичні заходи у 2018 році 

У 2018 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 69 науково-практичних заходів різних рівнів, у тому числі 14 міжнародних.

Предметами обговорення на них були: модернізаційні процеси в галузі шкільної освіти незалежної України в 1991–2010 рр., пов’язані з еволюцією форм диференційованого підходу до організації й змісту навчання в закладах загальної середньої освіти; порівняльний аналіз тенденцій розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаю; теоретичні й методологічні засади прогнозування розвитку загальної середньої освіти; організаційно-педагогічні й економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації; можливості сучасних педагогічних технологій та умови їх реалізації в ліцеї; дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі; дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі; дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання в 5 класі шкіл із національними мовами викладання; компетентнісно орієнтовані методики навчання біології, хімії та фізики в гімназії; інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу; методи, засоби та процедури державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії; компетентнісно орієнтовані методики навчання української мови та літератури, мов та літератур національних меншин, історичної та громадянської освіти, математики, інформатики в ліцеї; науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї; навчально-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї; зміст, методи, засоби та організаційні форми допрофесійної підготовки учнів ліцею.

Науковці Інституту педагогіки НАПН України брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні й всеукраїнські конференції, форуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки тощо.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь наукові працівники Інституту – 241, у тому числі 90 міжнародних заходів. Близько 50% заходів припадає на конференції, яких було 114. Майже 27% склали наукові семінари (їх було 65). Решту за кількістю становили: круглі столи – 26; симпозіуми, форуми – 9; з’їзди, конгреси – 3; педагогічні читання – 1; виставки – 1; інші види заходів – 22 (рис. 1).


Рис. 1. Заходи, у яких брали участь наукові працівники

Інституту педагогіки НАПН України в 2018 році.

 

У 2018 році наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 7 заходів.

Під час Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника», яку цього року було проведено в м. Мінськ (Республіка Білорусь), обговорено особливості реалізації компетентнісного підходу у створенні підручників для початкової освіти, питання проектування та створення сучасних підручників для гуманітарної освіти, реалізації компетентнісного підходу у створенні підручників для соціокультурної освіти та висвітлено інноваційні підходи до створення підручників для математичної й природничо-наукової освіти.

Змістовно й результативно відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі», у доповідях учасників якої було висвітлено методологічні проблеми порівняльної педагогіки, педагогічні реалії в порівняльно-історичній ретроспективі, освітні реформи та інновації в глобалізованому світі, стратегії розвитку шкільної освіти у світовому вимірі, тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї, актуальні проблеми професійної освіти й освіти дорослих у компаративістичній перспективі та світові тенденції розвитку ІКТ-освіти.

На VIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства» було обговорено питання розвитку стратегічного інноваційного мислення керівників освіти, представлено кращі практики стратегічного управління освітою й закладами освіти в умовах децентралізації з метою формування нового покоління ефективних керівників в умовах інформаційного суспільства.

Результативно було проведено Всеукраїнські веб-конференції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям», на яких наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України надали освітянам методичні поради й рекомендації щодо реалізації концепції «Нова українська школа» та модернізації змісту початкової освіти, коментарі до освітніх і навчальних програм, змісту нових підручників, що запроваджуються з 2018–2019 навчального року, ознайомили освітян із новітніми результатами науково-педагогічних досліджень.

Під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії» учасники обговорили шляхи вирішення проблем упровадження компетентнісного освітнього підходу в умовах реформування системи загальної середньої освіти України, проблеми сучасної громадянської освіти й національно-патріотичного виховання учнів, прогнозування розвитку закладів загальної середньої освіти.

На науково-практичній конференції «Зміст і технології шкільної освіти» було висвітлено найвагоміші результати наукових досліджень, отриманих науковими працівниками, докторантами, аспірантами, здобувачами, учителями експериментальних шкіл Інституту педагогіки НАПН України в 2018 році; визначено перспективні напрями вдосконалення організації науково-дослідної роботи, підвищення якості та соціальної значущості її результатів у контексті модернізаційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Під час регіонального науково-практичного семінару «Нові підходи до теорії та практики навчання учнів старшої школи історії та громадянській освіті» обговорено методичні й практичні підходи до навчання старшокласників історії та громадянської освіти в умовах реформування української школи.