Crossref Member Badge

Масові науково-практичні заходи у 2012 роціУ 2012 році Інститут педагогіки НАПН України був організатором і співорганізатором проведення 103 науково-практичних заходів різних рівнів.

Предметом обговорення на них були проблеми інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, допрофільного і профільного навчання, конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин, оцінювання якості освіти на засадах компетентнісного підходу, методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, науково-методичне забезпечення навчання географії, української, іноземних мов. З-поміж них – щорічна звітна науково-практична конференція за результатами НДР співробітників, аспірантів і здобувачів Інституту педагогіки НАПН України, під час якої працювало 8 секцій; взяли участь понад 200 науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня, учителів експериментальних шкіл.

Науковці інституту брали активну участь у масових заходах різних рівнів, організованих іншими установами. Це міжнародні, всеукраїнські конференції, форуми, симпозіуми, педагогічні читання, семінари, круглі столи, виставки.

Загальна кількість заходів, у яких взяли участь працівники Інституту, – 360. Майже 47% припадає на конференції, яких було 169. Майже 19% склали наукові семінари (а їх було 68). Решту за кількістю склали: круглі столи – 32; виставки – 11; з’їзди, конгреси – 9; симпозіуми, форуми – 7; педагогічні читання – 7; інші види заходів – 57 (рис. 1). 

Безымянный.jpg

Рис.1. Заходи, у яких брали участь співробітники Інституту педагогіки НАПН України у 2012 році. 

У 2012 році наукові співробітники Інституту педагогіки провели за планом роботи Національної академії педагогічних наук України 6 заходів.

Змістовно й результативно пройшла щорічна наукова конференція «Проблеми сучасного підручника» (27–29 листопада 2012 року, м. Київ), на якій висвітлено питання реалізації змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в підручниковому забезпеченні; питання історії та теорії сучасного підручникотворення; застосування компетентнісного підходу до створення навчальної книги, методики роботи з підручником і посібником у загальноосвітньому навчальному закладі; особливостей створення підручників і методики їх використання у навчанні дорослих; питання застосування мультимедійних засобів навчання.

Під час V Міжнародних і ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань «В. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту і сучасність. Здоров’я та освіта – виклики і загрози» (11-12 жовтня 2012 р., м. Донецьк) були розглянуті проблеми, пов’язані з актуалізацією педагогічної спадщини видатного українського педагога В.О. Сухомлинського в аспекті пошуку ефективних способів формування у дітей творчих здібностей в умовах сучасних освітніх трансформацій.

На Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених видатному вченому-педагогу Михайлові Васильовичу Богдановичу (26 березня 2012 року, м. Київ), обговорювалися питання: М.В. Богданович – колега, наставник, друг; розвиток наукових ідей М.В. Богдановича у теорії і практиці початкового навчання.

Досить результативно пройшла ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Українська педагогіка 1920-х років: сучасні оцінки і виміри» (1-2 листопада 2012 р., м. Умань), в організації якої взяли участь співробітники, докторанти й аспіранти лабораторії історії педагогіки. На цій конференції обговорювалися питання оновлення підходів і методів рефлексії розвитку вітчизняного історико-педагогічного процесу радянської доби з сучасних теоретико-методологічних позицій, з’ясування особливостей модернізації освітніх процесів у зазначений період.

Відповідно до плану роботи НАПН України на належному рівні проведено круглий стіл з нагоди 85-річчя Інституту педагогіки і 20-річчя НАПН України (30 травня 2012 року, м. Київ). Під час організованого лабораторією історії педагогіки круглого столу було прийнято резолюцію про клопотання перед Президією НАПН України про створення творчого колективу для написання монографії про історію НАПН України; про започаткування серії публічних заходів, у яких було б висвітлено напрацювання вчених і наукових колективів НАПН України за всю історію їхньої діяльності.

Під час науково-практичного семінару «Формування освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу» (01 листопада 2012 р., м. Вознесенськ Миколаївської області) обговорювалися питання: впровадження профільного навчання в загальну середню освіту; формування освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу; налагодження профорієнтаційної роботи в школі; реалізації особистісно орієнтованого навчання; підготовка педагогічних кадрів для мережі профільних ЗНЗ.