Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 9

Керівники секції:

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України;

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Редько В. Г., доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Дидактична і методична сутність компетентнісно орієнтованого змісту шкільного підручника іноземної мови.

 

Богданець-Білоскаленко Н. І., доктор педагогічних наук, завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісний підхід у побудові підручника «Українська мова і читання для шкіл з польською мовою навчання. 4 клас: особливості змісту і структури.

 

Полонська Т. К., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Вправи як засіб формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні учнів 5–6 класів гімназії.

Фідкевич О. Л., кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісний потенціал підручника «Російська мова і література. Інтегрований курс.10-11 класи.

 

Горошкін І. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Лінгводидактичний аспект компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів гімназії.

 

Пасічник О. С., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Засоби навчання іншомовного монологічного мовлення учнів 5–6 класів гімназії.

 

Яковчук М. В., науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Навчально-мовленнєві ситуації у процесі навчання німецької мови учнів 5 класів гімназії.

 

Снєгірьова В. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України .

Автор підручника як читач.

 

Бакуліна Н. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Імплементація наукових засад культуровідповідної парадигми освіти у компетентнісно орієнтованому навчанні мови іврит у ліцеї.

 

Чернухін Є. К., кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Формування ключових і предметних компетентностей засобами посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання новогрецької мови і літератури: робота з культурологічними текстами в 10-11 класах.

 

Шевчук Л. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, докторант Інституту педагогіки НАПН України

Особливості збагачення словникового запасу з української мови учнів 3-4 класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин на засадах компетентнісного підходу.

Хорошковська Т. П., науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Проблема формування комунікативної компетентності учнів 1–4 класів на уроках української мови.

 

Ліпчевська І. Л., науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Методи формування усного мовлення на уроках української мови в учнів початкових класів шкіл з навчанням мовами національних меншин.