Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 7

Керівник секції:

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Назаренко Т. Г., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація компетентнісного підходу через зміст курсу «Прикладна економіка».

 

Топузов О. М., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України

Дидактико-методичні засади  навчання економіки в закладах загальної середньої освіти.

 

Криловець М. Г., доктор педагогічних наук, професор,  провідний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Інноваційні підходи до формування економічної культури учнів ліцею.

 

Яценко В. С., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Практика методичного супроводу курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї.

 

Надтока В. О., кандидат педагогічних наук,  старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки  Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація змістової лінії підприємливість та фінансова грамотність у географічних курсах економічного спрямування.

 

Покась Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки  Інституту педагогіки НАПН України

Методичні можливості педагогічних технологій у розкритті економічного змісту географії в гімназії та ліцеї.

 

Гончарова Н. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Технологічне підґрунтя навчання економіки учнів ліцею та гімназії у контексті впровадження STEM-освіти.

 

Часнікова О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Профілізація шкільної економічної освіти в умовах реформування.

 

Логінова А. О., науковий співробітник відділу навчання географії та економіки, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Принципи відбору наукової спадщини вчених у зміст економіко-географічної освіти.