Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 6

Керівники секції:

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Величко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу біологічної, хімічної і фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Бурда М. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Інтегрований підхід до навчання математики на рівні стандарту.

 

Тарасенкова Н. А., доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Візуальний компонент підручника з математики рівня стандарту.

 

Васильєва Д. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України

Сучасний педагогічний інструментарій навчання математики в 10-11 класах на рівні стандарту.


Волошена В. В., кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методика забезпечення компетентнісно-орієнтованого навчання алгебри та початків аналізу в ліцеях на рівні стандарту.

 

Вашуленко О. П., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України; Сердюк  Е. Г., молодший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Побудова системи геометричних вправ на засадах ієрархії цілей пізнавальної діяльності.

 

Лапінський В. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Особливості планування вчителем освітнього процесу інформатики 11-го класу як обов'язково - вибіркового предмета.

 

Семко Л. П., науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Особливості конструювання методичних посібників з інформатики.

 

Єрмак  І. О., аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Обґрунтування вибору змісту навчання інформатики у закладах мистецького профілю.

Головко М. В., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора,  провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методика компетентнісно орієнтованого навчання як механізм досягнення цілей базового курсу фізики в гімназії.

           

Непорожня Л. В.,  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Дослідження результативності методики компетентнісно орієнтованого вивчення розділу «Світлові явища» в основній школі.

           

Засєкін Д. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України   

Методика формування ключових і предметних компетентностей  учнів на уроках фізики в гімназії.

           

Мельник Ю. С., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України   

Особливості реалізації процесуального складника методики компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії.


Сіпій В. В., кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти   Інституту педагогіки НАПН України   

Тенденції диджиталізації освітнього процесу з фізики в гімназії.

           

Крячко І. П., науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України   

Завдання з астрономічним змістом для перевірки предметної компетентності з фізики в 7—9 класах.

 

Мацюк В. М., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісний підхід як стратегія оновлення шкільної природничої освіти.


Рибалко Л. М., доктор педагогічних наук, старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Екологічна складова змісту природничо-наукової освіти профільної школи (курс за вибором).


Коршевнюк Т. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий  співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України

Комплексний підхід до оцінювання результатів навчання курсів за вибором у профільній школі.

              

Козленко О. Г., науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Розвиток природничо-наукової грамотності в контексті  дослідження PISA та компетентнісно орієнтовані завдання на основі моделей.

           

Вороненко Т. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України

Розвиток ключових компетентностей учнів під час розв’язування розрахункових задач з хімії.

           

Величко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти  Інституту педагогіки НАПН України

Використання курсу за вибором «Органічні речовини» в умовах дистанційного навчання.


Нетрибійчук О. С., молодший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Апробація курсу за вибором «Сучасні технології та матеріали. 11 клас.» у процесі дистанційного навчання.