Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 5

Керівники секції:

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України;

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Горошкіна О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Упровадження компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту.

 

Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісно орієнтована методика навчання української мови учнів ліцею: відповідність сучасним викликам.

 

Яценко Т. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація мистецького контексту в процесі навчання української літератури в ліцеї.

 

Бондаренко Н. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Специфіка опрацювання норм української літературної мови в ліцеї.

 

Новосьолова В. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Особливості активізації мовленнєвих жанрів на уроках української мови в ліцеї.


Попова Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Засоби перевірки й оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів з української мови учнів ліцею.

 

Головченко Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Міжпредметна взаємодія у процесі навчання української літератури в 11 класі як чинник розвитку компетентного учня-читача.

 

Дячок С. О., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Методична сутність компетентнісно орієнтованих завдань у структурі сучасних підручників української літератури для старших класів.

 

Галаєвська Л. В., молодший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація текстоцентричного підходу під час вивчення мовленнєвих жанрів на уроках української мови учнів ліцею.

 

Колеснікова Т. М. , учителька вищої категорії Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І- ІІІ ступенів № 16 ім. М. О. Кириленка

Підручник української мови для 11 класу як інструмент формування ключових і предметної компетентностей учнів.