Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 4

Керівники секції:

Онопрієнко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Онопрієнко О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Термінологічний аналіз поняття «технології навчання».

 

Бібік Н. М., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Компетентнісно орієнтовані завдання у вимогах технологічного підходу.

 

Мартиненко В. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Характеристика основних видів прогнозування у процесі читацької діяльності молодших школярів.

 

Петрук О. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Принципи реалізації технологій оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

 

Вашуленко О. В., науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Специфіка науково-художнього тексту як об’єкта читацької діяльності.

 

Листопад Н.П., науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Концептуальні засади розроблення технології формування в учнів початкової школи умінь роботи з даними.

 

Павлова Т. С., науковий співробітник відділу початкової освіти

Технологія навчання природничої галузі: аспектний аналіз.