Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 3

Керівник секції:

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Малихін О. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація педагогічних технологій в умовах профільного навчання: загальнодидактичні засади.

 

Арістова Н. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України

Методологія реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання.

 

Попов Р. А., доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Автономність учителя у процесі реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання.

 

Шелестова Л. В., доктор педагогічних наук, старший науковий

співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови ефективного розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання.

 

Барановська О.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу дидактики

Реалізація педагогічних технологій за філологічним спрямуванням в умовах профільного навчання.

 

Кизенко В. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики

Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі застосування дидактичних технологій реалізації курсів за вибором в умовах профільного навчання.

 

Кравчук О. П., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу дидактики

Дидактичні особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням.


Савченко М. П., заступник директора з навчально-методичної роботи, вчитель-методист історії, Київська гімназія східних мов №1 Святошинського району

Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів у контексті дослідно-експериментальної роботи.

 

Загорулько М. О., молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Формування вміння вчитися в умовах профільного навчання.

 

Радзівілова І. А., кандидат педагогічних наук, докторантка Інституту педагогіки НАПН України

Стратегізація процесу реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання.

 

Гусак Ю. А., аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Формування освітньої автономності учнів старшої школи як психолого-педагогічна проблема.

 

Маноха О. В., аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Ключові компетентності для навчання протягом життя: дидактичний потенціал формування в умовах профільного навчання.