Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 14

Керівник секції:

Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувачка відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Доповідачі:

Ільченко В. Р., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувачка відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наукові результати експериментального етапу дослідження з теми «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу».

 

Гуз К. Ж., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Проблеми реалізації технології формування життєствердного образу світу учнів профільної школи в програмах і підручниках.

 

Гринюк О. С., науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Наукова картина світу як умова формування екологічної компетентності старшокласників в процесі навчання природничо-математичних і літературознавчих предметів.

 

Ільченко О. Г., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Кабінет цілісного світогляду – необхідна умова технології формування наукової картини світу учнів профільної школи.