Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 13

Керівники секції:

Доротюк Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України.

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

 

Доповіді:

Горошкіна О. М., доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Змістовий аспект самоосвітньої підготовки вчителя до формування ключових компетентностей учнів.

 

Піддячий М. І., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Формування ключових компетентностей старшокласників: психолого-педагогічні засади.

 

Доротюк В. І., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Формування особистості учня  в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

 

Чудакова В. П., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Психологічні засади формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності.

 

Левченко Ф. Г., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Дидактичні засади компетентісно орієнтованого навчання.

 

Доротюк О. Г., науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Психологічні методи формування ключових компетентностей.

 

Рогоза В. В., науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови формування ключових компетентностей старшокласників.

 

Тишковець М. Д., молодший науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України

До проблеми формування ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів.