Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 11

Керівники секції:

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України;

Трубачева Світлана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України.

 

Доповідачі:

Жук Ю. О., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Сформованість в учнів дев’ятого класу концепту «тест» в просторі цілей оцінювання.

 

Ляшенко О. І., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Про можливий підхід до оцінювання результатів навчання випускників гімназії.

 

Лукіна Т. О., доктор наук з державного управління, професор, головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Проблема визначення функцій державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти.

 

Ващенко Л. С., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Вплив композиції тестових завдань у тесті з біології на результати підсумкового оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти.

 

Гривко А. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Предиктори операційно-діяльнісної складності тестових завдань.

 

Головко С. Г., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Напрями та умови удосконалення державної підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти.

 

Науменко С. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Механізми та умови запровадження нових форм сертифікаційного оцінювання здобувачів базової середньої освіти.

 

Дворецька Л. П., науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Про вплив форматів тестів з математики для підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів гімназії: результати експерименту.

 

Трубачева С. Е., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Технологія проєктування освітнього середовища гімназії.

 

Пузіков Д. О., кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії.

 

Климчук І. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегії розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Організаційно-педагогічні засади проєктування економічного складника освітнього середовища гімназії.

 

Чорноус О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови проєктування інформаційно-комунікаційного складника освітнього середовища гімназії.

 

Гораш К. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інновацій, та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Інноваційне освітнє середовище гімназії: ключові аспекти проєктування.

 

Мушка О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови реалізації принципів проєктування освітнього середовища гімназії в умовах карантину.

 

Мезенцева О. І., кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

STEAM як новий рівень STEM в освітньому середовищі гімназії.

 

Пархоменко Н. Є., молодший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови проєктування освітнього середовища гімназії, сприятливого для формування контрольно-оцінних умінь учнів.

 

Прохоренко О. О., кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Педагогічні умови проєктування технології особистісно-орієнтованого навчання в освітньому середовищі гімназії.

 

Люлькова Ю. М., науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Проєктування технологічного складника освітнього середовища гімназії в умовах карантину.

 

Красюк Л. Є., директор гімназії № 178 м. Києва; Пікуза С. І., заступник директора гімназії № 178 м. Києва

Компоненти системи формування громадянської компетентності учнів різних вікових груп.

 

Головко Н. І., директор гімназії № 136 м. Києва; Борзенкова Т. А., заступник директора гімназії № 136 м. Києва; Павловська О. В., заступник директора гімназії № 136 м. Києва; Пузіков Д. О., кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

Поняття і компонентний склад компетентності учня з вибору профільного навчального предмета.