Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 10

Керівник секції:

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

 

Доповідачі:

Калініна Л. М., доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Концептуально-інформаційна модель системи державно-громадського  управління опорним закладом освіти.

 

Лісова Н. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України

Інноваційний розвиток опорної школи на довірчих засадах людиноцентризму.

 

Онаць О. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України; Лісова Н. І., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України

Діяльність регіональних органів управління освітою в умовах децентралізації.

 

Онаць О. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Проблеми академічної автономії в опорних закладах  загальної середньої освіти.

 

Чижевський Б. Г., кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Функції суб’єктів управління опорними закладами загальної середньої освіти.

 

Попович Л. М., науковий  співробітник  відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України 

Принципи управління ресурсами в опорних закладах загальної середньої освіти.

 

Пилипенко В. Д., директор КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» –ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1»  Запорізької області, Заслужений працівник освіти України; Онаць О. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, керівник проєкту

Організаційно-педагогічні та партнерські  засади управління розвитком соціального інтелекту учнів.

 

Сохань Н. Ф. , заступник директора  експериментального КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1» Запорізької області; Онаць О. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, керівник проєкту

Діагностика стану соціального інтелекту учнів гімназії.

Калініна Г. М., аспірантка Інституту педагогіки НАПН України; Малюга М. М., науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Інноваційні технології в державно-громадському управлінні опорними школами.

 

Спітковська К. В., аспірантка Інституту педагогіки  НАПН України

Позитивний імідж – як важливий компонента інноваційного розвитку закладу освіти

 

Зуєви О. Ю., науковий співробітник  Інституту педагогіки НАПН України

Мережа державних закладів загальної середньої освіти.

 

Малюга М. М., науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Розвиток мережі опорних закладів освіти.

 

Гордійчук С.В., докторантка Інституту педагогіки  НАПН України

Теоретичні та методичні засади управління якістю освітньої діяльності в медичних коледжах.

 

Нідзієва В. А., аспірантка Інституту педагогіки  НАПН України

Методичні засади управління розвитком організаційної культури закладу загальної середньої освіти.

 

Луцькова С. Д., аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Стратагеми державно-громадського управління закладами освіти.

 

Преподобна О. О., аспірантка Інституту педагогіки НАПН України

Фестиваль «Освітній хакатон -2020» як дієва форма розвитку партнерства.

 

Роєва Т. Г., аспірантка Інституту педагогіки  НАПН України

Мультимедійний контент як засіб активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти.