Crossref Member Badge

СЕКЦІЯ 1

Керівник секції:

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України. 

Доповідачі:

Дічек Н. П., доктор педагогічних, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тенденції в освітній політиці України у галузі шкільної освіти ( 2000-2010-і роки ).


Антонець Н. Б., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» як вияв трансформаційних процесів у шкільництві України (2001–2010).

 

Бойченко М. І., доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Філософська оцінка та порівняльний аналіз парадигм розвитку освіти в Україні у добу незалежності.

 

Загородня А. А., доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності: профільна школа (2001-2010 рр.).

 

 

Євтух М. Б., доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

Тенденції реформування підготовки майбутніх учителів у 2000-і роки.

 

Саух П. Ю., доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Філософсько-освітній дискурс модернізації навчально-виховного процесу (реалії, проблеми, перспективи).

 

Шевченко С. М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Загальні положення спеціальної школи для дітей з особливими потребами у 2000-і роки незалежної України.

 

Гоголь, Н. В.,  докторантка відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методологічні принципи історико-педагогічного дослідження культурологічних основ змісту шкільної літературної освіти.

 

Коляденко О.В., аспірантка відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

До проблеми історіографії грінченкознавчих студій.

 

Кузьменко А. Ю., аспірантка відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

Творчий розвиток теорії навчання у педагогічних працях С. Х. Чавдарова.