Crossref Member Badge

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІТАЛЬНІ СЛОВА

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України 

Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України 

ДОПОВІДІ

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту педагогіки НАПН України в 2020 році.

 

Головко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України;

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

Наукова діяльність Інституту педагогіки НАПН України: виклики і перспективи.

 

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

Перспективні напрями розвитку освітнього простору Європи.

Бурда Михайло Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Методика і технології практико орієнтованого навчання математики в ліцеї на рівні стандарту.

 

Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувачка відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Проблеми впровадження результатів дослідження в практику школи з теми «Інтеграція змісту профільної освіти як засіб формування в учнів наукової картини світу».

 

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Упровадження компетентнісно орієнтованої методики навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту.

 

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація педагогічних технологій в умовах профільного навчання: загальнодидактичні засади.

 

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.

Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення дослідження «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї».

 

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї: основні результати наукового дослідження.

 

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Середовище оцінювання в класі і тести високих ставок.


Фідкевич Олена  Львівна, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Методика компетентнісно-орієнтованого навчання мов і літератур національних меншин у ліцеї.

 

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Організаційно-педагогічні засади управління розвитком опорних закладів освіти як центрів управління освітою в умовах децентралізації.

 

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Основні результати наукового дослідження «Методичні засади компетентнісно орієнтованої історичної та громадянської освіти в ліцеї».

 

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти

Проблеми формування навчальної програми закладу загальної середньої освіти з інформатики рівня стандарту й упровадження результатів дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту».

 

Туташинський Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Науково-методичне забезпечення змісту профільної технологічної освіти.

 

Сіпій Володимир Володимирович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Тенденції диджиталізації освітнього процесу з фізики в гімназії.

 

Надтока Віктор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України;

Васильєва  Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Науково-методичне забезпечення перевірки сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності учнів гімназії в контексті результатів міжнародного дослідження PISA.