Crossref Member Badge

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.452.01 Голова ради Вчений секретар
Рада проводить захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.09 – теорія навчання.
Локшина Олена Ігорівна
член-кореспондент НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор
Онопрієнко Оксана
Володимирівна
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Спеціалізована вчена рада К 26.452.03 Голова ради Вчений секретар
Рада проводить захист кандидатських дисертацій за спеціальністю:
13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).
Пометун Олена Іванівна
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Мацейків Тетяна Іванівна
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
(тел.: (044)481-37-67)
Спеціалізована вчена рада Д 26.452.05 Голова ради Вчений секретар
Рада проводить захист докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями:
13.00.02 – теорія та методика навчання (географія);
13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).
13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія)
Топузов Олег Михайлович
доктор педагогічних наук, професор
Назаренко Тетяна Геннадіївна
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
(тел.: (067) 285-31-72)