Crossref Member Badge

Збірник наукових праць "Проблеми сучасного підручника"Фахове видання України категорії "Б"
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 17.03.2020 року № 409


Рік заснування: 2002 


Тематика: актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної і науково-методичної літератури

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20775-10575 ПР від 13.06.2014

Спеціальність: педагогіка


Періодичність: двічі на рік


Мова видання: українська, російська, англійська


Засновник: Інститут педагогіки НАПН України


Головний редактор: 

Топузов О.М., дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор


E-mailpsp-ip@ukr.net

Сайт видання: http://ipvid.org.ua/