Crossref Member Badge

Фотогалерея

Компетентнісно-діяльнісна та особистісно орієнтована парадигма побудови змісту сучасної шкільної іншомовної освіти. Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи
12.11.2014