Crossref Member Badge

Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи

Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи 23.10.2020

22 жовтня 2020 року Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провели Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію.

«Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи». На конференції були розглянуті нагальні проблеми оцінювання учасників освітнього процесу в умовах запровадження компетентнісного підходу, питання зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, формування системи критеріїв для оцінювання учнівського портфоліо, проєктної діяльності здобувачів освіти, а також їх участі в олімпіадах та турнірах.

Розглядалися також різні аспекти формувального оцінювання, зокрема, його завдання та функції, питання самооцінювання, взаємооцінювання учнів, використання онлайн-сервісів для здійснення миттєвого оцінювання, а також для забезпечення ефективного зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу. Модератором конференції виступила О.С. Сологуб. На пленарній частині конференції були виголошені доповіді науковців Інституту педагогіки – Т.О. Лукіної, Л.С. Ващенко, А.В. Гривко, О.В. Онопрієнко, В.С. Яценка, в обговоренні порушених питань взяли участь О.І. Ляшенко і Ю.О. Жука. За матеріалами учасників конференції підготовлено збірник наукових праць.Повернення до списку