Crossref Member Badge

Курси підвищення кваліфікації

24.09.2020

Упродовж тижня 14-18 вересня 2020 року дослідники відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, завдяки методисту з географії та економіки кабінету методики навчання природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Ґлюдзик Галині Богданівні,  долучились до курсів підвищення кваліфікації вчителів географії та економіки Закарпатської області на платформі ZOOM.Перед слухачами виступили: Тетяна Геннадіївна Назаренко, завідувачка відділом, доктор педагогічних наук; Володимир Сергійович Яценко, старший науковий співробітник відділу, кандидат педагогічних наук; Віктор Олександрович Надтока,  старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук; Аліна Олексіївна Логінова, аспірантка.Науковці представили свої результати досліджень з планової теми «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї» та анонсували методичні посібники та навчальні програми курсів за вибором.Повернення до списку