Crossref Member Badge

Середня освіта (Природничі науки)

14.09.2020

Науковці Інституту педагогіки НАПН України беруть участь в консультуванні процесу розроблення освітньо-професійних програм, як основні стейкхолдери, що зацікавлені у якості природничої освіти, рівні фахової підготовки учителів.

Для ознайомлення представлено освітньо-професійну програму   «Середня освіта (Природничі науки)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Повернення до списку