Crossref Member Badge

Європейська якість навчання для кращої успішності учнів

26.08.2020

За підтримки Європейської комісії Інститут педагогіки НАПН України  працюватиме упродовж трьох наступних років над упровадженням європейської якості навчання для кращої успішності учнів 

Уже вдруге Інститут педагогіки НАПН України серед 1447 представлених на конкурс проєктів програми Жана Моне було відібрано для фінансування модуля "Європейська якість навчання для кращої успішності учнів" (European Teaching Excellence for Students' Better Performance - 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Актуальність упровадження цього модуля пов’язана з викликами, перед якими стоїть середня освіта в процесі реалізації реформи «Нова українська школа».  Участь українських школярів у PISA–2018 продемонструвала, що за результатами випробувань з математики, природничих дисциплін і читання вони перебувають позаду низки країн ЄС, а особливо – Естонії, Фінляндії та Польщі, які демонструють найкращі результати із країн ЄС. А, отже, метою запропонованого модуля Жана Моне є використання досвіду країн ЄС, які були найуспішнішими у PISA–2018, для поліпшення успішності українських школярів.

Під час реалізації проєкту (2020–2023 рр.) буде проведено 2 щорічні літні школи для вчителів (1 – для вчителів предметів гуманітарного циклу та 1 – для вчителів предметів природничо-математичного циклу), пов’язані з європейськими інструментами та найкращими практиками в шкільній освіті. Поширення знань і навичок, здобутих на літніх школах, відбуватиметься через розроблення вчителями завдань, подібних до тих, які школярі отримують на тестах PISA, та їх розповсюдження в 28 школах, які є експериментальними майданчиками Інституту педагогіки НАПН України.

Під час реалізації модуля буде проведено 5 конференцій, 3 вебінари і 3 круглі столи. На них учасники проєкту, зокрема вчителі та директори закладів освіти, розглядатимуть специфіку математичних задач, пропонованих у вімірювачах PISA; історію, економіку та культуру Європейського Союзу; концептуальні основи для оцінювання розвитку ключових європейських компетентностей та базових навичок у трьох предметних галузяхпобудову шкільних програм у провідніх странах ЄС у межах стратегії розвитку ЄС шкільних навчальних програм;  освітні політики ЄС для поліпшення навчання та включення учнів. Крім того, учасники набудуть навичок складання авторських завдань з математики у вімірниках PISA,  проводити системний аналіз, розроблення завдань, спрямованих на формування ключових європейських компетентностей та базових навичок у ключових предметних галузях і навичок, які  дають змогу їм більш ефективно та активно брати участь у соціально-економічному  розвиткові суспільствазнаходити інформацію про національну політику стран-членів ЄС для поліпшення ефективності роботи. 

Розробки в межах проєкту цілеспрямовані на зміни усебічного розвитку учнів, їх світогляду та рівня математичної грамотності.

Команда проєкту об’єднує досвідчених учених Інституту:  директора Інституту,  академіка НАПН України, професора О.М. Топузова; координатора проєкту, професора О.А. Заболотну; члена-кореспондента України, професора О.І. Локшину; професора Л.М. Калініну; старшого наукового співробітника, к.п.н. Д.В.Васильєву.

Найважливіше в реалізації цього проєкту – це міцний зв’язок педагогів-науковців і вчителів-практиків, оскільки саме таке партнерство створює підґрунтя для підвищення якості шкільної освіти європейського ґатунку.

Допис підготували: Л.Калініна, О.Заболотна.


Повернення до списку