Crossref Member Badge

Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання

Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання 15.05.2020

 У відділі навчання української мови та літератури (сектор української літератури) підготовлено та опубліковано збірник тез доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної конференції «Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання»

Наукове електронне видання присвячено вшануванню світлої пам’яті доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Н. Й. Волошиної з нагоди 80-річного ювілею.

У збірнику подано тези доповідей, у яких розглянуто теоретико-методичні концепти наукової спадщини вченої-методиста Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань; висвітлено теоретичні та методичні аспекти проблеми формування компетентного учня-читача. Представлено інноваційний досвід учителів-словесників в умовах модернізації шкільної літературної освіти; проаналізовано проблеми сучасного шкільного підручникотворення з української літератури.

Видання адресовано науковцям, науково-педагогічним працівникам, учителям-словесникам, докторантам, аспірантам, студентам-філологам закладів вищої педагогічної освіти, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти.

Тези доповідей опубліковано в авторській редакції.


Повернення до списку