Crossref Member Badge

Навчаємось разом

11.03.2020


10 березня 2020 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулася зустріч  з фінськими представниками   проекту «Навчаємось разом»  щодо питань, які стосуються  розроблення стандарту професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти та науково-методичного супроводу його імплементації.

Учасниками зустрічі були: Арі Покка, міжнародний  експерт, директор школи, автор книг, екс-президент Міжнародного союзу директорів шкіл, екс-президент Фінської асоціації директорів шкіл; Яркко Лампіселька, радник з питань освітнього середовища та основних стандартів фінсько-українського проекту «Навчаємось разом»; Марія Дідковська, перекладач; Тетяна Петренко, експерт проекту «Навчаємось разом».

Інститут педагогіки НАПН України представляли: член  робочої групи з розроблення професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти» Олена Онаць, завідувач відділу економіки та управління ЗСО, к.пед.н.,ст..н.сп., Президент Асоціації керівників шкіл України (Наказ МОН України № 1465 від 21.11.2019 року);  Олександр Малихін, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, д.пед.н., професор; Наталія Арістовад.пед.н, професор, ст.н.сп. відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці; Тетяна Куценко,к.пед.н., ст.н.сп. науково-організаційного відділу;

Фінських колег цікавила думка керівників-практиків та науковців щодо змісту професійного стандарту, ставлення до нього практиків, що потрібно закладати у стандарт з перспективою на 20-30 років. Яким тоді має бути управління школою, які функції буде виконувати керівник?

Олена Онаць поділилась  спільними напрацюваннями цього питання  науковців Інституту педагогіки НАПН України та Асоціації керівників шкіл України, зокрема представила «Базовий стандарт професійної діяльності директора школи України», розроблений  спільно  українськими науковцями-управлінцями, Асоціацією керівників шкіл  України (АКШУ), Науковим інститутом освітнього менеджменту (NSO) та Асоціацією директорів шкіл Нідерландів (VVO) під час реалізації українсько-голландського проектуUDEM «Україна – Нідерланди. Освіта і менеджмент».

Позиція керівників шкіл України і науковців з управління спільна щодо того, що стандарт не повинен бути тільки інструментом для контролю. Цей документ має бути гнучким, враховувати мінімальні обов’язкові вимоги для того, хто хоче стати директором школи,  і має давати відповідь досвідченішому директору на питання: як стати успішним керівником?

У ході дискусії учасники погодились, що найбільш продуктивним буде розгляд діяльності керівника закладу, як лідера педагогічного колективу, який має стратегічне мислення і може його реалізувати у своїй управлінській діяльності; ефективного менеджера-організатора, успішного керівника  закладу, що є  професійним та  автономним. Для подальшої плідної роботи було запропоновано продовжити дискусію та запросити до неї компетентних і досвідчених та молодих  керівників-практиків закладів загальної середньої освіти України.


Повернення до списку