Crossref Member Badge

Друга зустріч науковців Інституту педагогіки НАПН України, представників Асоціації керівників шкіл України та фінських партнерів українсько-фінського проекту «Навчаємося разом»

Друга зустріч науковців Інституту педагогіки НАПН України, представників Асоціації керівників шкіл України та фінських партнерів  українсько-фінського проекту «Навчаємося разом» 13.03.2020

12 березня 2020 року  відбулася друга зустріч науковців Інституту педагогіки НАПН України, представників Асоціації керівників шкіл України та фінських партнерів  українсько-фінського проекту «Навчаємося разом».

Темою зустрічі було обговорення проекту стандарту професійної діяльності  директора школи, його подальшої імплементації, наступної сертифікації керівників закладів освіти, науково-методичного супроводу цих процесів шляхом проведення спільних наукових досліджень у фокус-групах, просвітницької діяльності та моніторингу його впровадження.

Учасниками зустрічі були: Арі Покка, міжнародний  експерт, директор школи, автор книг, екс-президент Міжнародного союзу директорів шкіл, екс-президент Фінської асоціації директорів шкіл; Яркко Лампіселька, радник з питань освітнього середовища та основних стандартів фінсько-українського проекту «Навчаємось разом»; Марія Дідковська, перекладач; Олена Онаць – Президент Асоціації керівників шкіл України (АКШУ), завідувачка відділу економіки та управління Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений вчитель України; Олександр Малихін – завідувач в міжнародного відділу Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Лідія Попович – науковий співробітник відділу економіки та управління Інституту педагогіки НАПН України, методист Обухівського рай методкабінету;  Лариса Перемийбіда – директор медичної гімназії, м. Київ, кандидат педагогічних наук, член АКШУ; Оксана Проскура – директор гімназії східних мов, м. Київ, член Координаційної ради АКШУ; Катерина Спітковська – директор гімназії «Введенська», м. Київ, Відповідальний секретар АКШУ.

Фінських колег цікавила думка керівників шкіл щодо необхідності стандарту професійної діяльності, які акценти мають бути в ньому відображені, як керівники - практики сприймуть цей документ,  як забезпечити дослідження і моніторинг науковців та представників громадськості, як провести громадське обговорення, як узгоджуватимуться стандарти з Інституційним аудитом, атестацією та сертифікацією і  як підготувати рекомендації для керівників та контролерів тощо. 

Арі Покка зазначив, що професійні стандарти для керівників шкіл і вчителів є у багатьох країнах, але у Фінляндії вони відсутні як окремий документ. Але ступінь довіри до школи, до директора школи, до вчителя  досить високий. Такою ж великою є особиста відповідальність вчителя і керівника,  моральне лідерство. Він вважає, що директор школи обовязково повинен мати педагогічну освіту, має бути лідером та повинен мати велику автономію, тоді він буде успішним. Його цікавило ставлення практиків до нового документа.

Присутні на зустрічі керівники висловлювали свої слушні міркування, зокрема: якщо розглядати професійний стандарт як інструмент для того, щоб стати керівником, або, як стати успішним керівником, а не тільки як інструмент контролю за діяльністю; як інструмент захисту від нав’язуванню керівнику невластивих функцій та сфер відповідальності; як інструмент захисту його як фахівця і поваги до нього як людини – то такий документ має бути позитивно сприйнятий освітянською громадою.

Яркко Лампіселька зауважив, що дуже добрим є те, що в нашій групі багато науковців і кращих практиків і запропонував, щоб весь процес зі створення стандарту та його імплементації супроводжувався дослідженнями науковців Інституту педагогіки.  Він зазначив, що АКШУ є ключовим гравцем у цьому процесі. Імплементація залежить від самих керівників шкіл.   АКШУ має  можливості впливати на громадську думку, а Інститут педагогіки НАПН України є реальним постійним науковим і методичним  партнером.

 Фотогалерея


Повернення до списку