Crossref Member Badge

Розширене засідання представників відділу

26.02.2020

25 лютого 2020 року в експериментальному опорному закладі відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України -  Трипільській ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області відбулося  розширене засідання представників відділу,   керівництва закладу та представників органів самоврядування, а також педагогічних працівників закладів освіти Обухівського району, зокрема творчої групи вчителів трудового навчання, яке провели: науковий співробітник відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України Л.Попович, керівник  Трипільської ЗОШ І-ІІІ ст.  Н. Давидюк  та голова творчої групи вчителів трудового навчання Обухівського району  В.Козловець.     

Метою заходу був моніторинг  упровадження моделі організації управління опорними закладами освіти різної структури, підсистем ресурсного забезпечення децентралізованого управління у практику освітніх систем об’єднаних територіальних громад, розроблених відділом економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України, в опорному закладі – Трипільській ЗОШ; презентація розробленої моделі управління  Трипільською ЗОШ як опорним закладом освіти;  ілюстрація  реалізації моделі на прикладі  проектної діяльності в технологічній освітній галузі; презентація практичного посібника, підготовленого  науковцями відділу; анкетування  представників керівної ланки закладів освіти.

Власну  модель державно-громадського управління опорним закладом освіти було  презентовано керівником  Трипільської ЗОШ І-ІІІ ст.  Н. Давидюк    на прикладі  стратегії розвитку «Особистісне зростання  кожного учасника навчально-виховного процесу як мета та результат  діяльності опорного  закладу освіти». У представленій стратегії  чітко прослідковуються  компоненти   моделі  державно-громадського управління в установі на рівні внутрішкільних  структур   та напрямів діяльності опорного закладу та його філій; специфіка управління опорним закладом освіти та його філіями; ресурсне забезпечення закладу: кадрове, навчально-методичне, інформаційно-комунікаційне, матеріально-технічне; автономність закладу та його керівника тощо.  

Реалізація стратегії «Особистісне  зростання кожного учасника навчально-виховного процесу як мета та результат діяльності закладу була підтверджена   презентацією  організації системи роботи закладу з проєктної діяльності, яку представила  заступник директора  закладу Р. Кухарчук.      


            Це було проілюстровано на прикладі   технологічної освітньої галузі, яка, як записано у проекті Державного стандарту базової середньої освіти, передбачає реалізацію творчого потенціалу учнів, формування критичного й технічного мислення; готовності до зміни навколишнього середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну; здатності до підприємливості й інноваційної діяльності, партнерської взаємодії; використання техніки й технологій для самозарадності, культурного й національного самовираження.

Цей напрям  презентувала вчитель трудового навчання  Н. Іванченко, яка   професійно продемонструвала діяльнісно-орієнтований підхід та  особливості   формування ключових компетентностей у процесі творчої праці учнів і  самостійного та вільного вибору виду діяльності та результатів з урахуванням інтересів дитини; системи взаємопозв’язаних завдань на різних етапах проєкту; організації групової та індивідуальної роботи; взаємоконсультування між учнями;  взаємопідтримки та взаємодопомоги.   Велику увагу приділяє вчитель навчанню презентації   результатів виконаної роботи.  Що і  показав  успішний та пізнавальний  захист  власних  проектів її вихованцями. Вони підкреслювали, що  важливим є вибір і  використання не тільки нових, але і вторинних матеріалів для  виготовлення  власними руками виробів  із паперу, пластику та інших матеріалів.  Обов’язковою умовою є передбачення  економічного ефекту та збереження екології при реалізації цих виробів, набуття нових навичок і умінь.      

Керівник творчої групи вчителів трудового навчання Обухівського району  за темою: «Використання проєктних технологій на уроках трудового навчання»   В. Козловець   та інші учасники заходу високо  оцінили  діяльність  вчителя  трудового навчання Н. Іванченко і всього педагогічного колективу Трипільського опорного закладу. Керівник групи  представив  цікавий  досвід  Германівської  ЗОШ I-III cт. з проєктної діяльності,  а також поділився досвідом роботи щодо  підготовки  учнів до обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання;  розповів про  роботу творчої групи з підготовки до  захисту проєктів щодо моделювання одягу з  використанням елементів трипільської культури.

Учасникам засідання   та педагогічному колективу закладу Л. Попович  було презентовано результат експериментальної діяльності відділу - практичний посібник «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» (автори:  О.  Онаць, Н. Островерхова,  Л.  Попович, М.Шевцов) та проведено анкетування з проблеми  особливостей управлінської діяльності керівника опорного закладу освіти, організації комунікації з органами влади та громадою тощо.


Повернення до списку