Crossref Member Badge

Участь О.М. Топузова у засіданні Наглядової ради КДПУ

24.02.2020

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

21 лютого 2020 року в Криворізькому державному педагогічному університеті відбулося перше засідання Наглядової ради, яку створено з метою забезпечення якісного виконання університетом його функцій як закладу вищої освіти, що здійснює освітню діяльність на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління та іншими організаціями.

Наглядову раду КДПУ створено Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2019 № 1134. До її складу увійшли представники МОН України, обласної та міської державної адміністрацій, провідні науковці, освітяни, громадські діячі та представники від бізнесу й культури.Головував на  засіданні Олег Михайлович Топузов – віце-президент Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України. Зокрема, Олег Михайлович зазначив, що «члени Наглядової ради КДПУ сприятимуть ефективній взаємодії університету й Міністерства освіти і науки України, а також співпраці з органами місцевого самоврядування, академічною спільнотою, громадськими організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності КДПУ».


Ректор КДПУ, доктор філософських наук, професор Ярослав Владиславович Шрамко у своїй доповіді детально проаналізував пріоритетні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Криворізького державного педагогічного університету, а також висвітлив перспективні завдання цього закладу вищої освіти. Ярослав Владиславович підкреслив: «Професорсько-викладацький склад Криворізького педагогічного постійно вдосконалює всі ланки освітньої, виховної та наукової діяльності, створює умови для всебічного розвитку студентської молоді, забезпечує інтеграцію нашого ЗВО у світовий освітній простір».


Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», завданнями Наглядової ради Криворізького державного педагогічного університету визначено: розв’язання перспективних завдань розвитку університету; залучення фінансових ресурсів для забезпечення його роботи з основних напрямів діяльності; здійснення контролю за використанням коштів: забезпечення ефективної взаємодії закладу вищої освіти з державними органами й органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності університету; здійснення громадського контролю за діяльністю закладу вищої освіти тощо.

У ході обговорення членами Наглядової ради було висловлено чимало суттєвих пропозицій щодо стратегічного розвитку Криворізького державного педагогічного університету як провідного культурного і просвітницького осередку Придніпровського регіону, підвищення якості підготовки фахівців для освітньої галузі.

Ці пропозиції будуть належним чином узагальнені й покладені в основу подальшої діяльності Криворізького державного педагогічного університету.Повернення до списку