Crossref Member Badge

Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи

24.02.2020

В Інституті педагогіки НАПН України 22 – 23 лютого 2020 року пройшли ліцензовані курси за програмою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за спеціальністю «013. Початкова освіта» – «Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи». На початку роботи курсанти спільно з доктором психологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Л. О. Кондратенко розглянули особливості розвитку пізнавальних процесів у сучасних молодших школярів.

Лекційна частина була присвячена методиці навчання учнів 1 і 2 класів розв'язувати математичні задачі. Доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України С. О. Скворцова і кандидат педагогічних наук, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України О. В. Онопрієнко разом із слухачами курсів опрацювали технологію реалізації авторської методичної системи, що спирається на дані досліджень вікової психології та нейропсихології про навчальні та поведінкові властивості дітей, які перебувають у постійному спілкуванні з новітніми цифровими пристроями.

Другий день очної частини курсів був присвячений методиці роботи над сюжетними задачами та організації навчальних досліджень на уроках математики. Опрацьовані матеріали дозволять учасникам курсів на якісно новому рівні забезпечити методичний супровід навчання молодших школярів математики з урахуванням їхніх психологічних особливостей. Атмосфера взаємного розуміння і симпатії дозволила в дружньому спілкуванні розглянути важливі питання сучасної освітньої практики, збагатитися цікавими ідеями, вибудувати плани на майбутнє.


ФотогалереяПовернення до списку