Crossref Member Badge

Сучасні підручники та науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов

06.02.2020

Підручники, дидактичні матеріали та науково-методичне забезпечення змісту навчання іноземних мов розроблене науковими співробітниками відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України 

Для 1-2 класів

Підручник «Іспанська мова. 1 клас» і робочий зошит до нього та підручник «Іспанська мова. 2 клас», рекомендовані МОН України для використання в закладах загальної середньої освіти, підготовлено за результатами наукового дослідження відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі»
(2017-2019 рр.). У підручниках і зошиті упроваджено результати наукових пошуків автора.


Для 10-11 класів

Підручники іспанської мови для 10 та 11 (іспанська як перша і як друга іноземна мова) класів (автори В.Г. Редько і В.І. Береславська) сконструйовано відповідно до компетентнісного, комунікативного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів. Їх зміст передбачає взаємопов’язане навчання учнів іспанської мови і культури народів, які нею спілкуються. Зазначена навчальна література рекомендована МОН України для використання у шкільній практиці.


Для Монографій

Представлені колективні монографії підготовлено у співпраці наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України з викладачами Мукачівського державного університету. В їх змісті презентуються пріоритетні концепти компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов в закладах загальної середньої та вищої освіти. Матеріали монографій можуть слугувати орієнтовною основою діяльності як для вчителів іноземних мов так і студентів-майбутніх учителів, а також викладачів університетів і методистів.


До Концепції та рекомендацій

Дидактичні матеріали «Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи» та методичні рекомендації «Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» підготовлено як результат наукових пошуків співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України у процесі виконання дослідження «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (2017-2019 рр.). Зазначені науково-методичні матеріали спрямовані на підтримку професійної діяльності вчителів іноземних мов, які працюють у початковій школі. Їх зміст узгоджується з положеннями «Концепції Нової української школи».


Повернення до списку