Crossref Member Badge

Освіта для сталого розвитку в дії

05.02.2020

30 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Цей документ визначає орієнтири для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. Він рекомендує Національній академії наук України,  Національній академії педагогічних наук України та всім іншим галузевим академіям враховувати Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року під час визначення напрямів наукових досліджень.

Інститут педагогіки НАПН України має досвід розроблення і впровадження навчально-практичних і методичних матеріалів із проблем сталого розвитку. В співпраці з благодійною організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) й акредитованої при ООН організації «Глобальний план дій» (Швеція) під керівництвом члена-кореспондента НАПН України Олени Пометун науковці Інституту – Анжеліка Цимбалару, Оксана Онопрієнко, Ірина Андрусенко, та представники освітянської спільноти – професор Наталія Гавриш, освітній тренер Ігор Сущенко та інші брали участь у міжнародному проєкті «Освіта для сталого розвитку в дії».

Результатом проєкту стала Програма для шкіл та садочків, спрямована на зміну поведінки дітей в екологічному, соціальному й економічному напрямах. Екологічний напрям – це раціональне використання ресурсів, екодружня поведінка; соціальний – спрямований на гармонізацію стосунків у сім’ї та в колективі, на здоровий спосіб життя; економічний – це складання раціонального бюджету сім’ї, обдумане витрачання грошей.

Для реалізації Програми створені й упроваджені в освітню практику навчально-методичні комплекси для дошкілля, 1 – 2, 3 – 4, 5 – 7 і 8 – 9 класів. Про успішність використання розробок проєкту в дошкільних та середніх закладах освіти різних куточків країни свідчать результати дослідження ефективності запроваджуваної моделі навчання «Освіта для сталого розвитку в дії» (http://www.esd.org.ua/).


Програми та посібники проєкту одержали грифи МОН України, вони можуть використовуватись в закладах дошкільної та середньої освіти.


Повернення до списку