Crossref Member Badge

Упроваджуємо результати наукових досліджень

30.01.2020

Досягнення у педагогічній науці лише тоді варті, якщо вони упроваджені у шкільну практику й оцінені вчителями. Наукові співробітники відділу навчання іноземних мов завжди дотримуються цієї тези й активно і різнобічно співпрацюють із закладами загальної середньої освіти.

28 січня 2020 року був проведений семінар на базі Іванківського районного ліцею, експериментального навчального закладу відділу, для вчителів іноземних мов Іванківського району Київської області. Семінар проводив завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук В.Г. Редько. У роботі семінару взяли участь завідувачка відділу освіти Іванківського району Дегтяр В.В, директор і заступник директора ліцею, методист відділу освіти і всі вчителі району.

На семінарі обговорювалися актуальні питання тенденцій розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти. Головна увага була спрямована на особливості компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі, зокрема, вчителів цікавили такі проблеми:

·     дидактична та методична сутність  компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти;

·     особливості формування в учнів ключових компетентностей;

·     зміст навчальної діяльності учнів у процесі формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності;

·     оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови;

·     засоби компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування.

Також педагогічну громадськість було проінформовано про результати роботи наукових співробітників відділу, зміст їхніх публікацій та перспективи подальшої діяльності.


Повернення до списку