Crossref Member Badge

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти

02.01.2020

«013. Початкова освіта» 

1. Програма підвищення кваліфікації «Методика формування математичної компетентності учнів початкової школи».

Автор програми Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти

Робоча навчальна програма спецкурсу розрахована на 30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС. Орієнтовно: 6 год. лекційних занять, 8 год. практичних занять (2 дні очно), 15 год. самостійної роботи (дистанційно), 1 год. тестування.

Зміст програми передбачає розгляд сучасних авторських навчальних комплектів із означеної проблеми, має модульну побудову.

Модуль 1. Психолого-дидактичні засади навчання математики початкової школи (5 год)

Модуль 2. Методика навчання нумерації і арифметичних дій додавання і віднімання (19 год)

Модуль 3. Методика навчання розв’язування задач 1 – 2-му класі  (5 год)

Орієнтовна кількість слухачів 20 осіб.

Курси відбудуться 22-23 лютого 2020 року. Ауд. 418 (4 поверх). Початок об 11.00.

 

2. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які працюють за інноваційною системою для початкової школи А. Д. Цимбалару

Реєстрація учасників

Автор програми Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій і стратегії розвитку загальної середньої освіти

Робоча навчальна програма спецкурсу розрахована на 30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС. Орієнтовно: 5 днів очно.

Зміст програми передбачає навчання вчителів початкових класів, які працюють за інноваційною системою для початкової школи А. Д. Цимбалару окремо за роками навчання:

1-6 червня 2020 р. – для учителів, які працюватимуть в 4 класах в 2020-2021 навчальному році

9-13 червня 2020 р. – для учителів, які працюватимуть в 1 класах в 2020-2021 навчальному році

16-20 червня 2020 р. – для учителів, які працюватимуть в 2 класах в 2020-2021 навчальному році

23-27 червня 2020 р. – для учителів, які працюватимуть в 3 класах в 2020-2021 навчальному році

Ліцензійний обсяг 100 осіб.

Графік уточнюється.

 

014.01. Середня освіта (Українська мова і література) 

Програма підвищення кваліфікації учителів української мови і літератури.

Автори програми: Голуб Ніна Борисівна, завідувач відділу навчання української мови і літератури, Горошкіна Олена Миколаївна, гол. наук. спів. відділу навчання української мови і літератури,  Яценко Таміла Олексіївна, гол. наук. спів. відділу навчання української мови і літератури.

Робоча навчальна програма спецкурсу розрахована на 30 навчальних годин, 1 кредит ЄКТС. Орієнтовно: 5 днів очно.

Зміст програми передбачає навчання вчителів української мови і літератури сучасним методикам навчання, має модульну побудову.

Модуль 1. Формування компетентного мовця

Модуль 2. Формування компетентного учня-читача

Модуль 3. Особливості навчання української мови і літератури в умовах профільного навчання

Орієнтовна кількість слухачів 20 осіб.

  

014.15. Середня освіта (Природничі науки) 

Програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів, що викладають (планують викладати) інтегрований курс «Природничі науки» в 10-11 класах закладах загальної середньої освіти ( а також для методистів і викладачів закладів вищої й післядипломної освіти)

Автори програми: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки, Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти

Програма має 2 варіанти: на 150 год (5 кредитів ЄКТС) і на 30 год (1 кредит ЄКТС). Орієнтовно: 5 днів очно.

Зміст програми на 30 год містить такі модулі

Модуль 1. Розвиток критичного мислення учнів засобами різних предметів (6 год)

Модуль 2. Інтеграція і диференціація природничої освіти (10 год)

Модуль 3. "Практичний складник інтегрованого курсу "Природничі науки" (10 год)

Модуль 4. Освіта для сталого розвитку: реалізація змісту і завдань засобами природничих дисциплін (4 год)  

Шановні учителі природничих предметів!

Станом на 20.02.2020 року не має необхідної кількості слухачів для проведення курсів підвищення кваліфікації. Для тих, хто вже оплатив і планує пройти підвищення кваліфікації повідомляємо, що наступний термін курсів 23-27 березня. 


Зміст програми на 150 год містить обов’язковий і вибірковий складники. Залежно від фаху слухач обирає із вибіркового складника той предмет, за яким не має фахової освіти, необхідної для викладання інтегрованого курсу.

Обов’язковий складник: очних 30 год, дистанційних 30 год.

Модуль 1. Розвиток критичного мислення учнів засобами різних предметів (6 год)

Модуль 2. Інтеграція і диференціація природничої освіти (10 год)

Модуль 3. "Практичний складник інтегрованого курсу "Природничі науки" (10 год)

Модуль 4. Освіта для сталого розвитку: реалізація змісту і завдань засобами природничих дисциплін (4 год)

Вибірковий складник (вказано очну кількість год.).

Модуль 1. Біологічний складник інтегрованого курсу «Природничі науки»10 год

Географічний складник інтегрованого курсу «Природничі науки»10 год

Фізико-астрономічний складник інтегрованого курсу «Природничі науки»10 год

Хімічний складник інтегрованого курсу «Природничі науки» 10 год

Орієнтовно: в 2 очні сесії.

Ліцензійний обсяг 100 осіб.

Графік утючняється.

 


Повернення до списку