Crossref Member Badge

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

28.12.2019

28 грудня 2019 року в Інституті педагогіки НАПН України відбулась науково-практична конференція всеукраїнського рівня «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами науково-дослідної роботи Інституту в 2019 році. 

Відкрив науково-практичну конференцію директор Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член НАПН України  Олег Михайлович Топузов, який наголосив на важливості наукових результатів, отриманих колективом Інституту педагогіки в 2019 році та провідній ролі Інституту як науково-дослідної установи в розвитку освіти України.

Від Національної академії педагогічних наук України привітав учасників конференції Олександр Іванович Ляшенко, дійсний член НАПН України. академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України.

 На пленарному засіданні конференції виступили:

Топузов Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України з доповіддю «Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту педагогіки НАПН України в 2019 році». Зокрема, в доповіді директора Інституту педагогіки було визначено перспективні напрями та конкретні механізми і заходи щодо  вдосконалення організації науково-дослідної роботи, підвищення якості та соціальної значущості її результатів у контексті інноваційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Засєкіна Тетяна Миколаївнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, у своєму виступі «Наукова діяльність Інституту педагогіки НАПН України: виклики і перспективи» розповіла про перспективи колективу Інституту педагогіки в розв’язанні актуальних проблем загальної середньої освіти, зокрема зазначила важливість наукових досліджень у розробленні змісту освіти й методичного забезпечення освітнього процесу та  створенні сучасних навчальних програм і підручників. 

З основними результатами завершених у 2019 році наукових досліджень присутніх ознайомили:

Валерій Григорович Редько, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, який виступив з доповіддю «Дидактичне моделювання навчальної діяльності учнів початкової школи у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов»,

Оксана Володимирівна Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти  Інституту педагогіки НАПН України 
Упровадження результатів наукового дослідження «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» в умовах НУШ

Під час роботи  науково-практичної конференції працювало чотирнадцять секцій, на яких обговорювалися найбільш вагомі результати наукових досліджень, отримані науковими співробітниками, докторантами, аспірантами, здобувачами, керівниками і вчителями експериментальних закладів загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України у 2019 році.

Висновки і пропозиції, сформульовані учасниками конференції були озвучені на заключному засіданні та будуть розміщенні на сайті Інституту педагогіки НАПН України.

Із результатами наукових досліджень, виконаних у 2019 році, можна ознайомитися у збірнику «Анотовані результати науково-дослідноїроботи Інституту педагогіки за 2019 рік». 


Програма науково-практичної конференції

Фотогалерея

 


Повернення до списку