Crossref Member Badge

Інноваційні рішення у початковій освіті: досвід впровадження концепції НУШ

29.11.2019

 27-28 листопада 2019 року в Полтаві відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ», організована спільно відділом початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кафедрою початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та видавництвом "Ранок" за сприяння і підтримки Департамента освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та Управління освіти Полтавського міськвиконкому. Учасниками конференції стали 140 освітян Полтавської, Київської і Харківської областей.

Відкрив конференцію ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка доктор педагогічних наук, професор М. І. Степаненко, який красномовно довів вирішальну роль вчителя у побудові НУШ. Велику зацікавленість викликали питання впливу психологічних особливостей сучасних дітей на їхню здатність ефективно засвоювати навчальний матеріал у початковій школі, висвітлені у виступі доктора психологічних наук, провідного наукового співробітника Інституту психології НАПН України Л. О. Кондратенко; методики організації навчальних досліджень з математичними матеріалами під час розв'язування задач, яку презентувала доктор педагогічних наук, професорчлен-екореспондент НАПН України С. О. Скворцова; вибору форм, методів та прийомів організації навчальної діяльності учнів з урахуванням їхніх психофізіологічних особливостей, окреслені завідувачем відділу початкової освіти О. В. Онопрієнко. У виступах учителів Полтавської гімназії №6 Т. М. Бугаєць, Л. М. Ніконової, О. І. Книш було підкреслено, що здобутки вчених НАПН України є надійним підґрунтям успішності НУШ. 

За результатами конференції підготовлено електронний збірник матеріалів, до якого надіслали тези виступів науковці, викладачі, вчителі та магістранти з різних куточків України.

 

Фотогалерея


Повернення до списку