Crossref Member Badge

Результати наукових досліджень упроваджуємо в шкільну практику

22.11.2019

12-13 листопада 2019 року в Чернівецькому обласному ІППО відбувся регіональний науково-практичний семінар «Засоби організації компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи», під час якого відбулися зустрічі вчителів іноземних мов з науковцями відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України. Завідувач відділу Валерій Григорович Редько презентував виступ «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у початковій школі: лінгводидактичний аспект».


Темою виступу старшого наукового співробітника відділу Горошкіна Ігоря Олександровича було «Формування ключових компетентностей учнів 1–4 класів на уроках іноземної мови в контексті вимог Нової української школи».

Протягом плідної дводенної праці були порушені такі питання:

·  дидактична та методична сутність компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов;

·  готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання;

·  особливості формування в учнів початкової школи предметної компетентності у процесі навчання іноземних мов;

·  модель компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів;

·  особливості формування в учнів початкової школи ключових компетентностей у процесі навчання іноземних мов;

·  характеристика системи вправ і завдань для забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов;

·  рівні сформованості міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи.

Окрім того, під час виступів були представлені результати досліджень співробітників відділу за минулі роки, які нині впроваджуються в шкільну практику.


Повернення до списку