Crossref Member Badge

Профільний рівень навчання в Новій український школі: осінні освітні зустрічі у форматі Edcamp

14.11.2019

Згідно плану науково-дослідної роботи відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України закінчився другий експериментальний етап наукового дослідження.

14 листопада 2019 року для підбиття підсумків науковці відділу зібралися у  Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, де проходив науково-методичний захід з теми «Профільний рівень навчання в Новій український школі: осінні освітні зустрічі у форматі Edcamp».

До заходу долучилися викладачі кафедри психолого-педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М. П. Драгоманова, студенти та вчителі географії Київського ліцею «Наукова зміна» - експериментального майданчика відділу.

На пленарному засіданні зміст освітніх програм для курсів за вибором представила завідуюча відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України Назаренко Тетяна Геннадіївна. Про методичні можливості педагогічних технологій у розкритті економічного змісту географії в гімназії та ліцеї доповіла Покась Лілія Антонівна.

Спікерами дискусійної трибуни виступили наукові співробітники відділу: Гончарова Наталія Олександрівна, Ковчин Наталія Андріївна, Надтока Віктор Олександрович, Нехомяж Оксана Сергіївна, Часнікова Олена Володимирівна, Яценко Володимир Сергійович.

Дискусія відбувалась шляхом обміну думок та прикладами практичного впровадження сучасних технологій в освітній процес з географії. Перед науковцями постало питання щодо формування особистості вчителя нового покоління, здатного швидко реагувати на виклики суспільства.

Виступи, презентації уроків, зміст освітніх програм курсів за вибором, спілкування з однодумцями дали змогу чіткіше усвідомити напрями наукової діяльності та спроектувати її на активне упровадження компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї в закладах загальної середньої освіти.

Наприкінці учасникам дискусії вручили подяки за педагогічну співпрацю від декану факультету природничо-географічної освіти та екології НАПУ імені М. П. Драгоманова Ганни Турчинової.

Фотогалерея


Повернення до списку