Crossref Member Badge

Історія – діалог – траєкторія розвитку

10.10.2019

08 жовтня 2019 року, відсвяткував 85-річний ювілей відділ навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.

Співробітники відділу: Назаренко Тетяна Геннадіївна – завідуюча відділом, доктор педагогічних наук, Яценко Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, Ковчин Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, Нехомяж Оксана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, Костак Валентина Іванівна, провели круглий стіл з теми «Історія – діалог – траєкторія розвитку».

Із привітанням до учасників круглого столу звернувся Головко Микола Васильович, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, якій передав вітання від віце-президента НАПН України Топузова Олега Михайловича та  акцентував увагу на актуальності зазначеної проблематики.

Після вітальних слів, географи порушили актуальні питання, пов’язані з проблемами сучасної географічної освіти:

-   історія виникнення підструктурного розділу географічного змісту в Інституті педагогіки у 1934 році;

-  персоналії, що творили педагогічну науку з теорії та методики  навчання географії та економіки;

-  визначення місця і ролі відділу навчання географії та економіки в освітньому та науковому просторі України й світу;

-   основні етапи розвитку співпраці сектору – відділу – лабораторії з  провідними науковими та навчальними установами;

-   напрям майбутньої роботи для розвитку методики географії;

-   актуальні проблеми теорії і методики навчання географії та економіки.

В діалозі взяли участь:

Гладковський Роман Васильович – головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і науки України, він передав вітання та адресу від начальнику відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Міністерства освіти і науки України, Бєскової Наталії Володимирівни.

Від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» виступила завідуюча сектору наукового та навчально-методичного забезпечення змісту природничої та математичної освіти Забуга Наталія Іванівна.

Олійник Ярослав Богданович – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, голова Українського географічного товариства.

Муніч Нела Володимирівна – голова Асоціації вчителів географії України, кандидат педагогічних наук.

Відділ привітали вчителі експериментальних шкіл: Недбайло Олександр Борисович, директор ліцею «ЕКО»; Недбайло Людмила Олександрівна, вчитель географії ліцею «ЕКО»; Шиліна Наталія Володимирівна, вчитель географії  Козацької гімназії № 283; Рихлик Тамара Іванівна – заслужений вчитель України; Іванова Ірина Володимирівна, вчитель-методист, вчитель гімназії «Універсум», Мартинюк Тетяна Сергіївназаступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18, кандидат педагоігчних наук.

До вітань приєдналися професорсько-викладацькі кадри закладів вищої освіти: Чернов Борис Олексійович – кандидат педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри методики навчання географії Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди, Криловець Микола Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Браславська Оксана Володимирівнадоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Кобернік Сергій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Братко Марія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка; Шуканова Анжела Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Федій Олександр Анатольович, доцент тієї ж кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. Яковлєва Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання природничим дисциплінам Національного університету біоресурсів та природокористування

Вітальні слова були сказані від обласних інститутів післядипломної освіти: Совенком Валерієм Володимировичем – зав. кабінетом географії (Київська область, Біла Церква) та Удовиченко Іриною Віталіївною – проректором Сумського інституту.

Слово від наукових кореспондентів взяв директор Бердичівського музею Скавронський Павло Степанович.

В дискусії взяв участь головний редактор часопису «Географія та економіка в рідній школі» Задорожний Микола Павлович.

Бойко Валентина Михайлівна – головний редактор видавництва «Освіта України» повідомила, що інформація про відділ набрала велику кількість перепостів:  https://www.ra-ou.com.ua/index.php?id=453

Долучились до дискусії аспіранти Інституту педагогіки НАПН України Аліна Логінова та Петро Британський.

 В роботі круглого столу взяли участь співробітники відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Кизенко Василь Іванович та кандидат педагогічних наук Кравчук Ольга Павлівна.

За матеріалами круглого столу буде видано посібник.

Фотогалерея


Повернення до списку