Crossref Member Badge

Педагогічна наука – новій українській школі

30.09.2019

19-21 вересня 2019 року в м. Одесі відбувся Всеукраїнській семінар «Ключові уміння Нової української школи». На семінарі обговорювалися питання особливостей формування ключових і предметних компетентностей у процесі навчання іноземних мов.

У роботі семінару взяли участь представники МОН України, Британської Ради, представники зарубіжних видавництв, викладачі вищих навчальних закладів, методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори шкіл, їх заступники, а також учителі іноземних мов.

На пленарному засіданні семінару виступив Редько В.Г., завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук. У своїй доповіді «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект» були порушені питання дидактико-методичної сутності компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів, акцентувалася увага на професійній діяльності вчителя як модератора компетентнісно орієнтованого навчання, були окреслені та схарактеризовані показники сформованості іншомовної комунікативної міжкультурної компетентності учнів початкової школи.

Виступи учасників семінару, зміст відвіданих уроків, спілкування з методистами та вчителями дали змогу чіткіше усвідомити напрями наукової діяльності та спроектувати її на активне упровадження компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов в закладах загальної середньої освіти.


Повернення до списку