Crossref Member Badge

Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві

16.09.2019

12 вересня 2019 р. в Інституті педагогіки НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві», організована та проведена відділом навчання української мови та літератури.

Із привітанням до учасників конференції звернувся Топузов Олег Михайлович, віце-президент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, який акцентував на актуальності проблематики конференції, важливості формування духовного світу учня в епоху цифрових технологій.

Всеукраїнська науково-практична конференція проходила у форматі круглого столу. У роботі заходу взяли участь науковці, викладачі закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, учителі-словесники закладів загальної середньої освіти, здобувачі наукового ступеня з різних регіонів України, зокрема Києва, Дніпра, Переяслав-Хмельницького, Ніжина, Глухова, Запоріжжя, Рівного, Бердичева, Черкас, головні редактори видавництв і фахових журналів, відомі письменники, представники громадських організацій.

Робота конференції була зосереджена на таких аспектах проблеми читання в сучасному інформаційному суспільстві:

-   читання як інтелектуально-емоційна діяльність особистості;

-   шкільні програми і підручники української літератури крізь призму суспільних викликів сучасності;

-   процес формування компетентного учня-читача: методичні аспекти.


Фотогалерея


У вступному слові Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України вказала на значущість предметів «Українська мова» та «Українська література» у формуванні духовного світу, читацької культури сучасних учнів, наголосила на необхідності зміщення акцентів у шкільній літературній освіті: формуванні саме учня-читача, а не літературознавця.

Головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України Котусенко Олена Юріївна відзначила плідну наукову співпрацю МОН України та Інституту педагогіки НАПН України, окреслила подальші перспективи такого співробітництва, поінформувала учасників конференції про оновлення змісту шкільної літературної освіти в умовах НУШ.

На проблемі формування читацької компетентності учнів початкової школи зосередилася Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. Учена наголосила на важливості вироблення в учнів початкової школи вміння читати з розумінням, окреслила дидактико-методичний потенціал компетентнісно орієнтованого підручника з читання, акцентувала на необхідності дотримання принципу наступності та перспективності навчання літератури в основній школі.

У доповіді Яценко Таміли Олексіївни, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України акцентовано на соціальних і методичних аспектах проблеми читання в умовах інформаційного суспільства. Науковець окреслила основні фактори, що обумовлюють низьку читацьку діяльність сучасних учнів, зокрема відсутність читацької культури в родині; утвердження цифрового простору в суспільстві як позитивне його явище, однак і як негативний фактор щодо організації дитячого та юнацького читання; невідповідність проблематики програмових художніх творів читацьким і життєвим інтересам школярів у добу інформаційного суспільства; недостатньо сформовані читацькі інтереси учнів на етапі початкової школи, а відтак і відсутність інтересу до читання й  в основній школі; перевантаження шкільної програми з української літератури, особливо у процесі вивчення історико-системного курсу (9-11 кл.); відсутність системної позакласної роботи, орієнтованої на розвиток читацької культури школярів різних вікових груп; недостатньо високий професійний рівень учителів-словесників, що частково зумовлено втратою престижу професії вчителя української мови і літератури; недостатньо висока якість програмового, навчально-методичного забезпечення шкільного курсу української літератури тощо.

Про оновлення змістових і науково-методичних підходів до навчання української літератури в умовах НУШ, про пріоритетну значущість цього навчального предмету для формування національної свідомості, ціннісних орієнтацій юних українців йшлося у виступі Токмань Ганни Леонідівни, доктора педагогічних наук, професора кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Відома сучасна українська письменниця, педагогиня, громадська діячка Ніцой Лариса Миколаївна презентувала виступ, у якому зосередилася на проблемі національно-патріотичного та громадянського виховання сучасних учнів на уроках української мови і літератури. Письменниця поділилася враженнями про організацію такої роботи в країнах Західної Європи та наголосила на необхідності глибокого вивчення зарубіжного досвіду щодо покращення якості української шкільної літературної освіти.

Про несвоєчасність актуалізації питання можливої інтеграції шкільних предметів «Українська література» та «Зарубіжна література» у профільній школі, про роль «Зарубіжної літератури» у розвитку світогляду, утвердженні загальнолюдських цінностей і читацької культури сучасних учнів, про методичні аспекти формування учня-читача, зокрема й про пошук альтернативних шляхів вимірювання предметних знань учнів йшлося у виступі доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ісаєвої Олени Олександрівни.

На проблемах, можливостях, здобутках державних і громадських ініціатив щодо промоції дитячого і підліткового читання в Україні зосередила увагу Стус Тетяна Василівна, провідна фахівчиня відділу промоції читання в Україні ДУ «Український інститут книги», керівниця проекту підтримки дитячого і підліткового читання «BaraBooka».

Специфіку художньої літератури для підлітків у сучасній літературній освіті окреслила Слижук Олеся Алімівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету.

На важливості змістового оновлення шкільну курсу української літератури, зокрема на націєтворчій функції програмових творів з української літератури акцентувала Бабійчук Тамара Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач-методист КЗ «Бердичівський педагогічний коледж».

Овдійчук Лілія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури історико-філологічного факультету ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука м. Рівне) розглянула інтерактивне читання як засіб формування кваліфікованого читача.

Формуванню інтерпретаційної компетентності учнів-читачів у процесі аналізу художнього тексту був присвячений виступ Коваленко Валентини Михайлівни, кандидата педагогічних наук, доцента КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

Високопрофесійний методичний досвід щодо розвитку читацького інтересу учнів у процесі вивчення української літератури в основній і старшій школі (зокрема про доцільність використання нестандартних прийомів організації навчальної діяльності на уроці української літератури) презентувала у своєму виступі Криворотенко Ольга Григорівна, учитель української мови та літератури КЗ «Ганнівський НВК «СЗШ-ДНЗ» Дніпропетровської області, Заслужений учитель України.

Різноаспектні, глибокозмістовні, науково-методично обґрунтовані виступи доповідачів викликали конструктивну дискусію поміж учасниками конференції, що й підтвердило актуальність порушеної проблеми та перспективність щодо організації подальших масових науково-практичних заходів для конструктивного розв’язання проблеми читання в сучасному інформаційному суспільстві.

За підсумками роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблема читання в сучасному інформаційному суспільстві» (Інститут педагогіки НАПН України, 12 вересня 2019 р.) прийнята ухвала, одноголосно затверджена всіма учасниками заходу. Підготовлено електронне видання матеріалів конференції.

 

 

 

Інформацію підготувала

Яценко Таміла Олексіївна,

 д. пед. наук, ст. н. сп., гл. н. сп.

 відділу навчання української мови та літератури

Інституту педагогіки НАПН України


Повернення до списку