Crossref Member Badge

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації»

31.05.2019

30 травня 2019 року відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки провів ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації», яку організовано в рамках НДР «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018 – 2020). Конференція є консолідацією співпраці Інституту педагогіки НАПН України та Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з Науково-методичною установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь і Національним Erasmus+ офісом в Україні за напрямом «Модуль Жан Моне» в рамках виконання проекту «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях», який імплементує Інститут педагогіки НАПН України.

Конференція розпочалася зі вступного слова ідейної засновниці та головного організатора конфереції О.І. Локшиної, завідувача відділом порівняльної педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, яка розповіла про здобутки та перспективи зібрання «Педагогічна компаративістика», який пройшов свій 10-ти літній шлях від науково-практичного семінару для вузького кола українських компаративстів до міжнародної конференції, що об’єднує дослідників зі всіх куточків України, а також із зарубіжжя.

Почесне право відкрити конференцію було надано віце-президенту НАПН України О.М. Топузову, директору Інституту педагогіки НАПН України, члену-кореспонденту НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, який наголосив на значущості компаративних досліджень для модернізації національної освіти в контексті реформи «Нова українська школа».

З вітальним словом до учасників конференції звернулася С.О. Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, яка підняла питання світової науково-дослідної інфраструктури порівняльної педагогіки.

Із вітальним словом під час заходу виступив П. І. Крайнік, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проект ЄС) за напрямом Жан Моне. Спікер звернув увагу учасників на можливості, які надає програма ЄС Еразмус+ та, зокрема, напрям Жан Моне, на правила візуалізації та поширення інформації про напрацьовані результати і проведені заходи в рамках проектів, що реалізуються університетами, на забезпечення якості розроблених матеріалів, на необхідність використання кращого європейського досвіду. Виступаючий запросив учасників конференції до співпраці за програмою ЄС Еразмус+, до комунікації з Національним Еразмус+ офісом в Україні, який завжди відкритий до спілкування і готовий надати необхідну допомогу та консультації.

Координатор проекту «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» О.А. Заболотна, доктор педагогічних наук, професор, виступила із заключним звітом про результати роботи модуля, що включають оволодіння учасниками міждисциплінарною методологією проведення освітніх досліджень з європейським компонентом, здатність представляти результати наукових досліджень з дотриманням правил академічної доброчесності та вміння враховувати культурні особливості різних країн під час проведення освітніх порівнянь.

Пленарне засідання складалося з двох дискусійних панелей, які були присвячені методологічним орієнтирам педагогічної компаративістики та трансформаційно-інноваційним процесам в освіті в умовах глобалізації. У рамках роботи першої дискусійної панелі відбулося засідання експертної ради, в якій взяли участь А.В. Вихрущ, д.п.н., проф., завідувач кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету, О.А Заболотна, д.п.н., проф., професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, С.В. Сапожніков, д.п.н., проф., професор кафедри педагогіки і психології Університету імені Альфреда Нобеля, А.А. Сбруєва, д.п.н., проф., завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Н.О. Федчишин, д.п.н., проф., завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, які підняли питання місії порівняльної педагогіки у сучасному світі і методології проведення компаративних досліджень.

У рамках проведення другої дискусійної панелі виступили О.Я. Савченко, д.п.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, О.І. Пометун, д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України та Л.М. Калініна, д.п.н., проф., вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, які обговорювали місце і роль освіти у сучасному глобалізованому світі.

Друга частина роботи конференції була організована у форматі проведення секційних засідань, на яких відбулася широка дискусія з питань, що були порушені під час пленарного засідання, та обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів. За результатами обговорення була прийнята резолюція. За матеріалами конференції підготовлено збірник тез доповідей, що розміщуватиметься в Електронній бібліотеці НАПН України.

Фотогалерея


Повернення до списку