Crossref Member Badge

Волошинські читання

17.05.2019

17 травня 2019 р. в Інституті педагогіки НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство», організована та проведена відділом навчання української мови та літератури. Модератором заходу була Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Із привітанням до учасників конференції звернулися Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар відділення загальної середньої освіти, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України та Головко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, Котусенко Олена Юріївна, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин головного управління загальної середньої та дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти МОН України, Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі закладів вищої освіти, післядипломної педагогічної освіти, вчителі-словесники закладів загальної середньої освіти, здобувачі наукового ступеня з різних регіонів України, зокрема Києва, Переяслав -Хмельницького, Чернігова, Ніжина, Хмельницького, Глухова, Сум, Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Кам′янця-Подільського, Рівного, Черкас, Умані.

Теплими споминами про видатного вченого-методиста, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Нілу Йосипівну Волошину поділилися Мальований Юрій Іванович, учений секретар відділення загальної середньої освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України; Савченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу навчання початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України; Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу навчання початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України.


На пленарному засіданні науково-практичної конференції виголошено доповіді, в яких порушено актуальні проблеми сучасної шкільної мовно-літературної освіти: «Компетентнісні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти» (Яценко Т. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник), «Урок української літератури крізь призму ідіостилю Ніли Волошиної» (Семеног О. М., доктор педагогічних наук, професор), «Діяльність Н. Й. Волошиної у галузі створення підручників для підготовки вчителів літератури та її наукова школа» (Гладишев В. В., доктор педагогічних наук, професор), «До питання модернізації навчання літератури» (Ситченко А. Л., доктор педагогічних наук, професор), «Читацька прес-конференція як організаційна форма вивчення літератури в закладах вищої освіти» (Жила С. О., доктор педагогічних наук, професор), «Концепти Василя Сухомлинського як теоретичні засади для створення підручника української літератури» (Токмань Г. Л., доктор педагогічних наук, професор), «Універсальність жанрово-родового аналізу літературного твору в школі» (Бондаренко Ю. І., доктор педагогічних наук, професор), «Мовленнєві жанри як важливий складник компетентнісного навчання української мови учнів ліцею» (Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, професор), «Підготовка вчителів української мови і літератури до реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі» (Горошкіна О. М., доктор педагогічних наук, професор).

Під час роботи секційних засідань актуалізовано концепти наукової спадщини Н. Й. Волошиної та окреслено можливості їх продуктивного використання в сучасному освітньому процесі, розглянуто важливі проблеми шкільної мовно-літературної освіти, зокрема формування ключових і предметних компетентностей учнів в умовах сучасного освітнього простору; особливості підручникотворення мовно-літературної освітньої галузі; питання професійної творчості вчителя-словесника в інноваційних вимірах та актуалізовано низку інших важливих проблем навчання української, зарубіжної літератури та лінгводидактики.

За результатами заходу видано збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство».


Програма конференції 

Фотогалерея


Повернення до списку