Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»

14.05.2019

 14 травня 2019 року до Дня науки в Інституті педагогіки НАПН України відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», в якій взяли участь українські та зарубіжні вчені, науково-педагогічні працівники, вчителі експериментальних закладів освіти, докторанти, аспіранти.

Мета науково-практичної конференції  висвітлення й апробація результатів наукових досліджень з теорії та практики підручникотворення в умовах реформування освітньої системи України.

Конференція працювала за такими ключовими напрямами:

  • Концептуально-методологічні засади створення сучасної навчальної книги.
  • Міжнародний досвід створення підручників для школи: тенденції та перспективи.
  • Експертне оцінювання якості навчальної книги:  теорія та практика
  • Психолого-педагогічні вимоги до змісту та структури навчальних видань.
  • Електронні навчальні видання як компоненти сучасного інформаційно-освітнього середовища (теорія та практика створення електронного підручника, підручника-навігатора тощо).
  • Реалізація компетентнісного підходу в підручниках для загальної середньої освіти.
  • Розвивальний та виховний потенціал сучасних підручників.
  • Сучасний навчально-методичний комплекс як засіб підвищення мотивації та розвитку пізнавальних здібностей учнів.
  • Особливості проектування навчально-методичних комплексів для закладів вищої освіти.
  • Сучасні підходи до розроблення підручників для людей з особливостями психофізичного розвитку.

За результатами роботи конференції видано: 

- збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника», який є фаховим виданням і включений до наукометричних та реферативних баз даних: Index Copernicus, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, РІНЦ, CrossRef. 

- матеріали доповідей та збірників тез, які розміщені в електронній бібліотеці Інституту педагогіки НАПН України.

Відкрив конференцію Олег Михайлович Топузов, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України.

У вступному слові Олег Михайлович зазначив, що в умовах модернізації загальної середньої освіти одним із основних завдань  Інституту педагогіки є створення сучасного навчально-методичного забезпечення, стрижневим елементом якого є підручник нового покоління. Наголосив, що у 2018-2019 рр. ученими Інституту педагогіки створено  типові освітні програми для 1-2 та 3-4 класів (керівник – акад. О.Я. Савченко), навчально-методичне забезпечення для початкової (11 підручників для 1 класу і 12 підручників для 2 класу) та  старшої (17 підручників для 10 класу та 14 підручників для 11 класу) школи.

Вагомий внесок Інституту педагогіки НАПН України в забезпеченні науково-методичного супроводу освітніх реформ та розробленні  сучасних підручників відзначив адемік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України – Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

На пленарному засіданні з доповідями виступали українські і зарубіжні вчені:

Тетяна Миколаївна Засєкіна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, в доповіді «Концепція підручника інтегрованого курсу «Природничі науки» висвітлила сучасні наукові підходи щодо вирішення проблеми інтегрованого навчання природничих предметів і ознайомила учасників конференції із результатами експериментального впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» та його навчально-методичного забезпечення.  

Оксана Володимирівна Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, розповіла про основні результати апробації навчально-методичного забезпечення початкової освіти в пілотних класах Нової української школи. 

Віорел Долга, Dr hab., професор, Голова громадської організації «Генеральна Асоціація вчителів Румунії» висвітлив здобутки і перспективи розвитку освіти в Румунії та зазначив роль міжнародної співпраці в умовах формування єдиного науково освітнього простору Європи. 

Наталія Євгенівна Пархоменко, начальник відділу наукового і навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної і початкової освіти в Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» в доповіді звернула увагу на необхідність удосконалення процедур експертизи шкільних підручників та окреслила особливості створення й забезпечення функціонування школи  експертів підручників.

 Доповіді викликали жваве обговорення серед учасників конференції.


За ключовими напрямами роботи були проведені круглі столи:  

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

Модератори:

Олена Ігорівна Локшина, доктор педагогічних наук, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України,

Олена Миколаївна Онаць, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

Детальніше…


2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСВІД ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ  

Модератори:

Валерій Григорович Редько, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України,

Оксана Володимирівна Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Детальніше…

 

3. ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

Модератори:

Галина Олексіївна Васьківська, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України,

Василь Іванович Кизенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник  відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

Детальніше…


4. ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ, ІНФОРМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Модератори:

Михайло Іванович Бурда, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України,

Людмила Петрівна Величко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Детальніше…

 

5. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКАХ 

Модератори:

Ніна Борисівна Голуб, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України,

Лариса Іванівна Курач, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Детальніше…

 

6. СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

Модератори

Тетяна Геннадіївна Назаренко, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України,

Тетяна Олексіївна Ремех, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Детальніше…

 

7. РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ФОРМУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ 

Модератори:

Юрій Олексійович Жук, доктор педагогічних наук, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України,

Світлана Едуардівна Трубачева, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Детальніше…

 

Фотогалерея

 


Повернення до списку