Crossref Member Badge

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»

24.04.2019

18 – 19 квітня 2019 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (м. Умань, Україна) відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст», співорганізаторами якої стали Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти, Регіональний центр навчання іноземних мов, факультет іноземних мов.

О.І. Локшина, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор виступила з доповіддю на пленарному засіданні «Глобалізація освіти: до питання про трансформацію сутності».

Співробітники відділу порівняльної педагогіки взяли участь у секційних засіданнях. А.П. Джурило, кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник презентувала результати дослідження у виступі «Сучасні тенденції розвитку шкільної освіти у ФРН», Н.В. Нікольська, кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник – «Теоретичні засади розвитку білінгвальної освіти», М.М. Тименко, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник – «Використання ІКТ у середніх навчальний закладах Великої Британії», О.М. Шпарик, кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник – «Концептуальні орієнтири розвитку інноваційної освіти в Китаї», О.З. Глушко, молодший науковий співробітник – «Сучасні тенденції реформування шкільної освіти в Польщі».Повернення до списку