Crossref Member Badge

З Днем Землі, Днем Довкілля!

24.04.2019

До цих днів приурочений Всеукраїнський круглий стіл «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», організований відділом інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України та кафедрою МЗО Полтавського ОІППО. Це 25-е зібрання науковців, педагогів-практиків, які з 1992 р. борються за впровадження моделі освіти сталого розвитку «Довкілля» як альтернативи фактологічній освіті. 

Головним питанням у поданих на КС матеріалів академіками, докторами та кандидатами педагогічних, філософських, психологічних наук, керівниками шкіл, учителями з Полтави, Києва, Кременчука, Харкова, Одеси, Вінниці, Рівного, Івано-Франківська, Луганської області було обговорення теми – цілісність змісту освіти – умова безпеки як нації, людства, так і кожної людини, бо всім необхідний життєствердний образ світу як протидія маніпуляції, програмування свідомості, умова соціальної зрілості, природовідповідно високого рівня інтелекту. 
Учасники КС мають союзників у минулому, серед них слов’янський Сократ Г. Сковорода, геній українського народу В.І. Вернадський. У сучасному – еліта планети Римський клуб.

У виступах, матеріалах для публікації розкриті методологічні ідеї, теоретико-методичні засади інтеграції змісту освіти, компонентів освітніх галузей як запоруки формування цілісного світогляду, наукової картини світу, життєствердного національного, здоров’язбережувального образу світу учнів, природовідповідно високих рівнів інтелекту, духовності, екологічної свідомості суб’єктів навчального процесу (академіки Богуш А.М., Гриньова М.В., Євтух М.Б., Ільченко В.Р., Шевченко Г.П.; д. філос. н. Клепко С.Ф., Москалик Г.Ф.; д.п.н. Год Г.В., Висоцька О.Є., Гуз К.Ж., Дудко С.Г., Зелюк В.В., Зузяк Т.П., Лавріненко О.А., Мариновська О.Я., Піддячий М.І., Редько П.Г., Самодрін А.П., Степанюк А.В., Стрельніков В.Ю.; к.п.н. Антоненко Т.Л., Буйдіна О.О., Виговська О.І., Гриньов С.Я., Добрянська О.М., Засєкіна Т.М., Зламанюк Л.М., Ільченко О.Г., Калініченко І.О., Келембет Л.І., Коваленко В.С. (к. хім. н.), Колесник М.О., Коченгіна М.В., Курмишева Н.І., Маслова В.А., Олійник І.М., Пашко Л.Ф., Семергей Н.В. (к. істор. н.), Харченко О.В., Гринюк О.С. (н.с. відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти).

Значну групу учасників КС складали директори, учителі експериментальних закладів, в яких протягом (1994-2019 рр.) перевірялися ефективність моделі ОСР «Довкілля», інтегрованого курсу «Природознавство» (10-11 кл.), ефективність інтеграції змісту природничо-математичних, літературознавчих предметів (Ляшенко А.Х., Заслужений учитель України, директор Дніпровської ЗОШ Верхньодніпровського р-ну; Ярова Р.О., заст. директора та Віценко В.М., учитель фізики Шишацької ЗОШ ім. В.І. Вернадського; Дудко Л.М., директор ЗОШ №24 м. Полтави; Педенко В.М., мол. н.с. учитель математики ЗОШ №9 м. Полтави; Зінченко О.О., викладач Полтавського музичного училища ім. М. Лисенка), заст. директора Кременчуцького ліцею №5, Бариновська М.Ю.; вчитель біології Пруднікова М.І. 

Інтерес учасників КС викликали виступи та матеріали учасників КС, які представили інструментарій вимірювання впливу цілісності змісту освіти: на рівні інтелекту учнів, його коефіцієнтів IQ – вербального і невербального інтелекту (професор Моргун В.Ф.), EQ – емоційного інтелекту (д.п.н. Білик Н.І.), LQ – інтелекту любові (д. психол. н. Помиткін Е.О.); на здоров’я учнів – д. психол. н Сєдих К.В.; на рівні соціальної зрілості – к.п.н. Лебедик М.П.
Увагу учасників КС привернув виступ к.п.н. Ільченко О.Г., к.п.н. Чарченка П.С., Голоти О.В., які продемонстрували можливості роботи учнів у навчальному кабінеті цілісного світогляду (9-11 кл.), у його осередку «Віртуальна реальність». Структура Кабінету цілісного світогляду та інтегрованого навчання (1-6 кл.) розробляється на базі Полтавського ОІППО та експериментальних шкіл. 
Особливий інтерес викликав виступ к.п.н., доцента Полтавського ОІППО Басенка Р.О, який був учасником економічного форуму, що проводився українською асоціацією Римського клубу.

Програма КС, Рекомендації КС, відео будуть подані на сайтах Інституту педагогіки НАПН України, Полтавського ОІППО, ГО «Освітній центр «Довкілля» та на YouTube. Інформаційна підтримка – журнали «Імідж сучасного педагога», «Директор школи, ліцею, гімназії», збірник наукових праць «Технології інтеграції змісту освіти», №11.


Повернення до списку