Crossref Member Badge

Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи

22.04.2019

18 квітня 2019 року відбулася Перша Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи», зініційована відділом дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

Тематичні напрями роботи конференції: теорія освіти і навчання; сучасні освітні інновації; методика навчання в сучасному освітньому середовищі; технологізація освіти: проблеми, ідеї, шляхи розв’язання; сучасні підходи до формування змісту освіти; компетентність як показник якості освіти в сучасній школі; діагностика ефективності процесу навчання; соціокультурний та ціннісний вектори освітньої діяльності.

За результатами роботи конференції підготовлено і видано спеціальний випуск збірника наукових праць «Дидактика: теорія і практика». 


Повернення до списку