Crossref Member Badge

VI всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи»

01.04.2019

28-29 березня 2019 року на базі кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії та філософії СумДПУ імені А. С. Макаренка відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи».

Партнерами кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії та філософії в організації конференції стали: відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кафедра методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради.

Цього року глобальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови Нової української школи об’єднали понад 250 учасників, серед яких провідні науковці, методисти з навчальних закладів різних регіонів України, студенти та викладачі: Києва, Миколаєва, Одеси, Полтави, Кропивницького, Горлівки, Сум.

Координатор конференції завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін СумДПУ імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Михайличенко О. В.

Вітальною промовою роботу конференції відкрили ректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Лянной Ю. О., а також директор ННІ історії та філософії СумДПУ імені А. С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент Подрєз Ю. В.

Роботу пленарного засідання розпочала доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Пометун О. І., яка у своїй доповіді зосередила увагу на розвитку критичного мислення учнів у навчанні історії.

На пленарному засіданні було виголошено низку важливих доповідей, що стосувалися різних аспектів викладання суспільних та гуманітарних дисциплін. Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Гупан Н. М. висвітлив питання особливостей проектування сучасного підручника з історії. Кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Ремех Т. О. в своїй доповіді звернула увагу на  методичні аспекти навчання учнів громадянства. Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Кришмарел В. Ю. в своїй доповіді презентувала компетентністно орієнтовані методи навчання філософії в системі навчання історії та громадянської освіти в ліцеї. Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України Мороз П. В. висвітлив питання компетентнісно-діяльнісного підходу до побудови системи завдань практикуму «Історія України в джерелах». Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувачка науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка Бондаренко Ю. А., повідомила про шляхи формування інклюзивної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти (досвід СумДПУ імені А. С. Макаренка).

На секційних засіданнях були обговорені проблеми методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін: сучасні підходи до викладання всесвітньої історії у старшій школі на базі нової програми для 10-11 класів, громадянська освіта як предмет суспільствознавчого циклу «Нової української школи», інтеграція засобів медіа освіти в навчання всесвітньої історії (за професійним спрямуванням) майбутніх педагогів, методичні рекомендації до реалізації «наскрізної лінії» «громадянська відповідальність» в основній школі, підручник зі всесвітньої історії для вищої школи: гносеологічні можливості в сучасному освітньому дискурсі.

У контексті конференції було проведено чотири майстер-класи для викладачів історії та суспільствознавчих дисциплін закладів загальної середньої освіти та ВНЗ на базі ДНЗ «Сумський центр харчових технологій торгівлі та ресторанного сервісу» № 12, Сумської спеціалізованої школи №7 імені М. Савченка:

1. Пометун О. І. «Запитування як інструмент розвитку критичного мислення»;

2. Ремех Т. О. «Застосування інтерактивних методів у навчанні учнів громадянської освіти»;

3. Кришмарел В. Ю. «Методи роботи з текстом для розвитку філософування в учнів ліцею на уроках історії та громадянської освіти»;

4. Мороз П. В. «Особливості роботи з історичними джерелами в умовах дослідницького навчання».

Під час проведення конференції було проведено два виїзних засідання: у Сумському обласному художньому музеї імені Никанора Онацького «Використання ресурсів музею для розвитку історичного пізнання учнів» та на базі Сумської спеціалізованої школи № 7 імені М. Савченка проведено засідання Школи педагогічних ініціатив: «Ігрова технологія навчання», «STEAM – освіта: крок до майбутнього».

Традиційно до початку конференції було видано науково-педагогічний журнал «Теорія та методика навчання суспільствознавства».

Логічним завершенням конференції стало підбиття підсумків, прийняття резолюції та слова подяки організаторів конференції в особі доцента кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, кандидата педагогічних наук Моцак С. І. на адресу учасників конференції.

Фотогалерея


Повернення до списку