Crossref Member Badge

Організаційно-дидактичні особливості реалізації технологій профільного навчання

18.03.2019

14 березня 2019 року в рамках Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (м. Київ) науковці відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України на чолі із завідувачем Г. О. Васьківською провели круглий стіл «Організаційно-дидактичні особливості реалізації технологій профільного навчання».

Учасники заходу обговорили: дидактичні умови реалізації технологій профільного навчання; особливості проведення моніторингу ефективності технологій профільного навчання в умовах гімназії; специфіку реалізації технологій профільного навчання за суспільствознавчим спрямуванням; технології впровадження курсів на вибором як умову реалізації профільного навчання; дидактичні аспекти реалізації технологій профільного навчання за філологічним спрямуванням; соціономічний аспект технологій профільного навчання.

Особливу увагу доповідачі звернули на:

• організаційно-дидактичні умови реалізації технологій профільного навчання;

• моніторинг умов функціонування освітнього середовища (якість кадрового забезпечення; рівень навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення; рівень науково-методичної роботи; стан запровадження профільного навчання);

• основні наукові підходи до реалізації технологій профільного навчання за суспільствознавчим спрямуванням (аксіологічний, особистісно орієнтований, культурологічний та діяльнісний);

• роль курсів за вибором у змісті профілю навчання;

• реалізацію Концепції «Нова українська школа» у початковій школі;

• основні методологічні вимоги до проектування педагогічних технологій в умовах нової української школи;

• освітній, розвивальний та виховний потенціал мультимедійних технологій.

Круглий стіл не вичерпав своєї проблематики, тому було схвалено пропозицію продовжити обговорення організаційно-дидактичних особливостей реалізації технологій профільного навчання на базі експериментальних майданчиків відділу дидактики. Зокрема йшлося про потребу розглянути: педагогічну майстерність учителя як засіб забезпечення якості суспільствознавчої освіти старшокласників; педагогічні технології розвитку морально-громадянських цінностей особистості учнів старшої школи; модель проектної діяльності як засіб розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти.

 


Повернення до списку