Crossref Member Badge

Інститут педагогіки НАПН України оголошує конкурс на здобуття Премій імені видатних вчених-педагогів

01.03.2019

Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України до Дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття Премій імені видатних вчених-педагогів. 

Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за: 

вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);

систематичне та якісне виконання планової НДР та впровадження її результатів, що мають значний соціальний ефект;

активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і навчальних розробок, що впроваджуються МОН України та НАПН України;

ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

організацію та проведення наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів та популяризацію результатів діяльності установи в зарубіжних наукових виданнях.


Іменною премією можуть бути нагороджені вчені та педагогічні працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом педагогіки та участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи.

Рішення про нагородження Премією Інституту педагогіки приймає вчена рада Інституту за поданням керівників структурних підрозділів Інституту або членів вченої ради.

Вченою радою Інституту педагогіки (протокол № 3 від 28.02.2019р.) було затверджено рішення щодо проведення в 2019 році конкурсу на здобуття Премій імені видатних вчених-педагогів Інституту педагогіки НАПН України за номінаціями: 

– із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;

з методик навчання – імені Семена Гончаренка;

з дидактики – імені Василя Помогайби.  

 

   Для участі в конкурсі структурним підрозділам Інституту педагогіки НАПН України необхідно до 20 березня 2019 р. подати в науково-організаційний відділ інституту:  

подання (за формою в додатку 1 до Положення)

витяг із протоколу засідання наукового відділу (із зазначенням результатів голосування);

характеристику наукової діяльності наукового, науково-педагогічного працівника, який подається  на нагородження Премією (до 3 сторінок);

список опублікованих наукових праць номенанта на нагородження Премією.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ 
 ІМЕНІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ

ФОРМА ПОДАННЯ НА НАГОРОДЖЕННЯ


Повернення до списку