Crossref Member Badge

Симбіоз педагогічної науки і шкільної практики: творче обговорення актуальних проблем розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти

14.02.2019

Одним із визначальних видів діяльності наукового співробітника є потреба в апробації результатів його досліджень, а також інформування педагогічної громадськості про тенденції розвитку певної наукової галузі. Саме такі завдання були визначенні для зустрічей Валерія Редька, завідувача відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук з освітянами м. Коломиї та Коломийського р-ну Івано-Франківської області (7–9 лютого 2019 р.).

Семінар з теми «Тенденції оновлення цілей і змісту навчання іноземних мов у сучасних закладах загальної середньої освіти» дав змогу вчителям іноземних мов, методистам, студентам Коломийського педагогічного коледжу обговорити різноманітні проблеми розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти та висловити до них власне ставлення.

На семінарі були порушені такі питання:

·   напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти;

·  методи, форми і засоби компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі;

·  концептуальні засади формування іншомовної комунікативної компетентності та її складників у процесі навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти;

·  дидактичні та методичні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності;

·  показники сформованості іншомовної комунікативної компетентності в учнів навчальних закладів загальної середньої освіти.

Під час роботи семінару були презентовані навчальні та методичні доробки наукових співробітників відділу навчання іноземних мов, розкрито їх сутність і дидактичні функції в навчальному процесі.


Повернення до списку