Crossref Member Badge

Спільне розширене засідання колегії Державної служби якості освіти України та Громадської ради при ДСЯОУ

13.02.2019

7 лютого 2019 року відбулося спільне розширене засідання колегії Державної служби якості освіти України та Громадської ради при ДСЯОУ, у якому, як член Громадської ради при ДСЯОУ, брала участь завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою, президент Асоціації керівників шкіл України Олена Онаць.

З доповіддю про результати роботи у 2018 році виступив Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, який зазначив , що Державна служба якості освіти України у 2018 році свої зусилля спрямовувала на створення нової парадигми мислення щодо трансформації контролю (чорне чи біле) на забезпечення якості загальної середньої освіти, розробку нормативно-правового забезпечення спільно з українськими та зарубіжними партнерами, зокрема: Стандартів і рекомендацій забезпечення внутрішньої системи якості загальної середньої освіти (безпосередньо у закладі); проведення Інституційного аудиту як державного нагляду і контролю на засадах довіри,постійної підзвітності, постійного покращення; методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації ( за результатами вивчення їх практичного досвіду та форму експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації; рівні оцінювання освітньої діяльності закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що пропонуються визначати за результатами інституційного аудиту; методику самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти; питання про проведення вищими навчальними закладами іспиту з української мови для вступу на державну службу; про впровадження НУШ у шести областях України.

Велика увага приділялася вивченню зарубіжного досвіду забезпечення якості освіти, діяльності аналогічних Державній службі структур. Зокрема, з участю колег з Нідерландів, Шотландії, Португалії, Литви, Румунії, Чехії, які приїжджали в Україну, проведено цілу низку заходів, на яких обговорювалися проекти всіх запропонованих службою документів. Особлива тісні професійні стосунки склалися з Чеською шкільною інспекцією, досвід діяльності якої найбільше співзвучний з баченням Державної служби якості освіти України.

Доповідач підкреслив, що дуже важливим питанням є комунікація. Потрібно, щоб люди бачили і знали, що робить Державна служба, долучалися до цієї роботи з метою забезпечення спільного розуміння якості освіти, що є головною місією Державної служби. Чеський уряд виділив кошти для спільного проекту на три роки щодо забезпечення комунікації. Стратегічними партнерами Державна служба бачить органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади та заклади вищої педагогічної освіти, співпрацю з усіма суб’єктами освітнього і управлінського процесів. Якщо раніше Державна інспекція здійснювала політику держави, то тепер сама творить освітню політику.

Про рекомендації щодо організації та функціонування у закладах загальної середньої освіти внутрішньої системи якості освіти розповів директор департаменту інституційного аудиту Юрій Вергун. Доповідач підкреслив, що Стандарти і рекомендації будуть спочатку апробовані у закладах освіти за чотирма напрямами: оцінювання освітнього середовища закладу освіти; система оцінювання здобувачів освіти закладу освіти; педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти; управлінські процеси закладу освіти. На даний час Департаментом розробляються два проекти наказів: - Про затвердження Методики оцінювання ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти, освітніх і управлінських процесів закладу освіти під час інституційного аудиту; - Про затвердження рекомендацій щодо організації та функціонування у закладах загальної середньої освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Методика само оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти буде апробовуватися у 12 закладах освіти, а потім затверджена Головою служби. Про сутність методики експертного оцінювання і самооцінювання, яка складається з індикаторів, методів, інструментів доповіли: керівник офісу реформ при МОН України Олена Заплотинська та заступник директора ліцею «Універсум» Марко Бобровський.

Про стан роботи щодо вивчення практичного досвіду учасників сертифікації розповів Директор департаменту акредитації та моніторингу Іван Юрійчук. Доповідач ознайомив присутніх з повноваженнями Державної служби якості освіти щодо вивчення практичного досвіду учасників сертифікації, про створення проекту Методики експертного оцінювання компетентностей учасників сертифікації, розробленої робочою групою, до складу якої увійшли представники ОІППП, ВНЗ, вчителі-практики, які працюють за програмами НУШ. Службою розроблено також проект форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо його заповнення, проведено тренінг для освітніх експертів, заплановано також проведення регіональних тренінгів. Триває робота над проектом Методичних рекомендацій щодо створення, змісту та завантаження е- портфоліо та форми анкет самооцінювання.

В учасників засідання виникло багато запитань щодо проектів документів та діяльності Державної служби якості освіти України. Активну участь у дискусії взяла Олена Онаць, яка, зокрема, зазначила, що відчувається позитивна зміна підходів до змісту і методів роботи Державної служби якості, але є питання щодо Інституційного аудиту та громадської акредитації закладів освіти, періодичності самооцінювання закладу освіти та методики оцінювання, складових змісту сертифікації вчителів та задіяних установ, підготовки освітніх експертів тощо.


Матеріали:

Презентацiя Iн. Аудит_Колегiя 7.02.19

Презентацiя Pr. Колегiя. 07.02.2019

ПЛАН проведення засідань Громадської ради при Державній службі якості освіти України на І півріччя 2019 року

Форма експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації

Інформація про стан роботи щодо вивчення практичного досвіду учасників сертифікації

Інформація про рекомендації шодо організаціїта функціонування у закладах загальної середньої освіти 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Рівні оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 
що пропонуються визначати за результатами інституційного аудиту

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності: 
Стандарти та рекомендації


Повернення до списку