Crossref Member Badge

Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах реформування освіти

28.09.2018

24 вересня 2018 року на базі КЗ "Житомирський ОІППО" ЖОР відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах реформування освіти».

У рамках пленарного засідання наукові доповіді представили Пометун О. І., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (тема доповіді «Запровадження технології критичного мислення в умовах реформування освіти: значення і виклики»); Гупан Н. М., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (тема доповіді «Особливості сучасного компетентнісно орієнтованого підручника для старшої школи в умовах реформування освіти»); Ремех Т. О., кандидат педагогічних наук, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (тема доповіді «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» в освітньому середовищі Нової української школи»); Кришмарел В. Ю., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України (тема доповіді «Компетентнісний підхід до навчання філософії в школі: основні тенденції»).

Секційні засідання конференції проходили 25-26 вересня у містах  Житомир і Коростень за участі освітян Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та м. Коростеня. 26 вересня до роботи приєдналися також  народний депутат України Володимир Арешонков та представники органів місцевого самоврядування та міського відділу освіти м. Коростеня.

Були обговорені питання компетентнісно орієнтованої методики викладання історії та громадянської освіти в школах України, проаналізовано шкільні підручники з історії та громадянської освіти, відбувався обмін досвідом щодо того, як розвивати критичне мислення на уроках історії та громадянської освіти.Повернення до списку